Miért fontos a téri tájékozódás fejlesztése a tanulás szempontjából?

Szerző:

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

A téri tájékozódás az egyik legfontosabb képesség, amelynek megfelelően érettnek kell lennie ahhoz, hogy a gyermek könnyen megtanuljon írni és olvasni. Éppen emiatt nagyon fontos, hogy iskolakezdés előtt a gyerek képes legyen tájékozódni a térben, síkban és a saját testén is. Fontos, hogy értse és képes legyen alkalmazni a tájékozódáshoz szükséges fogalmakat is: alatt, fölött, előtt, után, stb. Képesnek kell lennie továbbá arra is, hogy megkülönböztesse és beazonosítsa a jobb és baloldalt. Ezek a képességek mind elengedhetetlenek ahhoz, hogy sikeres iskolai tanulmányokat tudjon folytatni a gyerek. De mi a helyzet akkor, ha ezekkel problémái vannak? Hogyan lehet fejleszteni a téri tájékozódást?

A kicsi gyerekek mindent önmagukhoz viszonyítanak. Ezért, hogy jól tudjanak tájékozódni a térben és később majd a síkban is, ismernie kell a saját testét. A kora gyermekkori mozgásminták, mint például a gurulás, kúszás, mászás,, majd később járás, futás, hintázás, mind-mind szenzoros „térképet” építenek a gyermek agyában arról, hogy adott időpontban éppen hol tartózkodik a térben.

Egy kisgyerek először a kiságyát, a lakás padlóját, a házat, az udvart, majd a környéket fedezi fel. 5-6 éves korára a gyermek már elegendő információval és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy tetszés szerint futhasson, hintázzon, ugráljon és szökdécseljen előre és hátra. Képes fára mászni, dombokról legurulni, esetleg biciklizni és trambulinon ugrálni anélkül, hogy leesne. Az ilyen tevékenységekben való részvétel segít gyermekeinknek megtudni, hol végződik, és hol kezdődik a világ. Néha egészen fájdalmas leckék árán.

téri tájékozódás

A  mászástól a futásig – segítség a tájékozódás elsajátításához

A térbeli tájékozódást újra és újra meg kell tapasztalni, amíg az bevésődik és automatikussá válik. Aztán amikor a gyermek iskolába kerül, és írni-olvasni-számolni tanul, gyorsan meg tudja jegyezni, hogy a kétdimenziós térben, azaz a papíron milyen úton kell haladniuk a vonalaknak és a köröknek, hogy a különböző betűket el tudja készíteni. Például p, b, q és d mind nagyon hasonlóak, és nehéz megkülönböztetni őket, hacsak a gyermek nem rendelkezik jó síkbeli és térbeli tájékozódással. Azt is meg kell tudnia tanulni a gyermeknek, hogy a betűket, szavakat balról jobbra írjuk, az olvasás iránya is ez, fontos, hogy képes legyen a gyermek egy szövegen belül is tájékozódni. A bal és jobb oldaliság megfelelő kialakultsági szintje is elengedhetetlen a jó iskolai teljesítményhez. Az oldaliság és dominancia egyik legfontosabb példája, hogy milyen “ kezes “ a gyerek, azaz, a jobb vagy a bal kezét használja többet, melyikkel az ügyesebb, melyikkel jobb a koordinációs készsége. Ha ez nincs kialakulva, fejleszteni kell a gyermeket.

A téri tájékozódás hiánya komoly tanulási nehézségeket jelezhet. Ezen képesség fejlesztése a szakemberek által térben és síkban a fokozatosság elve alapján történik.

A tájékozódás lépései:

– Testrészek megismerése
– Irányok megismerése
– Térbeli tájékozódás
– Síkban tájékozódás

téri tájékozódás fejlesztése

A téribeli tájékozódás képessége kiemelten fontos az iskolai jó erdményekhez

Téri tájékozódás fejlesztése otthoni feladatokkal

Tájékozódás a saját testén

Az iskolaérettség egyik feltétele, hogy a gyermek tisztában legyen a saját testrészeivel, testképével, az irányokkal és azok nyelvi megfelelőivel is. Először a testrészek beazonosításával, megnevezésével érdemes játszani (fej, nyak, váll, törzs, hát, has, mell, derék, lábak, karok; majd: csukló, könyök, tenyér, kézfej, térd, comb, boka, sarok, talp, köldök, szempilla, szemöldök), hiszen a téri és a síkbeli tájékozódás alapja a biztos testtudat. Például ilyen feladatokkal tudjuk szülőként otthon fejleszteni ezt:

– Mutasd meg a nyakadat, bokádat, válladat, tarkódat, stb…
– Fogd meg a jobb kezeddel a bal térdedet!
– Fogd meg a bal kezeddel a jobb füledet a jobb kezeddel pedig a bal bokádat!
– Melyik testrészedet érintettem meg?

Tájékozódás a térben

Ennek során a gyermeknek a saját testéhez viszonyítva kell tudnia tájékozódni a környezetében. Értenie és alkalmaznia kell tudni a névutókat, mint például alatt, fölött, mögött, előtt, stb. Otthon, játék közben tegyünk fel a gyermeknek olyan kérdéseket, melyek az irányok meghatározásával, a helymeghatározással kapcsolatos, mint például, bizonyos játékok épp hol vannak, válaszként pedig természetesen nem elfogadható az itt vagy az ott, vagy a kézzel rámutatás.

  • Mi van tőled balra?
  • Hol van a maci?
  • Mi van a tolltartó mellett?
  • Rakjunk ki 5 darab játékot és irányítsuk a gyereket, hogy melyiket hova helyezze el a padlón! Pl: a maci legyen középen, tőle balra a kisautó, jobbra a lego emberke…stb.

Mocsárjárás: vegyünk elő egy újságot és szedjük szét lapjaira. A lapokat helyezzük le véletlenszerűen a földre, de ne túl nagy távolságra egymástól. A feladat, hogy a gyermek csak az újságpapírokra léphet, az utasításoknak megfelelően, például: “lépj a tőled balra lévő lapra!”

Tájékozódás a síkban

Ahhoz, hogy gyermekünk a vonalas füzetekben, a négyzethálós füzetekben, a könyveiben és a munkafüzeteiben jól tudjon haladni és dolgozni, hogy megtanulja a balról jobbra haladást, képes legyen sorban és oszlopokban gondolkodni, elengedhetetlen, hogy a síkban jól tájékozódjon. Vegyünk elő otthon egy A4-es lapot és egy ceruzát, a feladat pedig legyen valami hasonló:

  • Rajzolj a lap közepére egy házikót!
  • Rajzolj tőle balra egy embert!
  • Rajzolj tőle jobbra egy kerítést!
  • Rajzolj fölé madarat!
  • Rajzolj alá virágot!
  • Rajzolj a lap bal felső sarkába egy napocskát!

Olvassunk egy képről: ehhez bármelyik mesekönyv illusztrációja, képe használható, amelyen kettőnél több elem található. Kezdjünk el beszélgetni a gyerekkel a képről és tegyünk fel neki kérdéseket, ehhez válasszunk a képről egy viszonyítási pontot ( egy tárgyat vagy élőlényt ) és kérdezzük meg, mi van tőle jobbra, balra, felette, alatta?

Sorminta rajzolása: Lehet négyzetrácsos lapon vagy sima lapon is. Kezdjünk el egy sormintát rajzolni különböző alakzatokkal, majd kérjük meg a gyereket, hogy folytassa a sort. Később a különböző színekkel is lehet kombinálni a sormintát.

A téribeli tájékozódás fejlesztése mozgással

A téri irányok tanítását a nagymozgások tanításával kezdjük, más funkciók fejlesztéséhez kötve. Az egyensúlyozó rendszer fejlődésén keresztül jelennek meg a téri tapasztalatok. De ajánlok néhány mozgásos feladatot a téri tájékozódás otthoni fejlesztéséhez. Ezek nem csak nagyon hasznosak, hanem a mozgás miatt nagyon szórakoztatóak is a gyerekeknek.

téri vizuális kártya

A téri orientáció fejlesztése társasjátékkal is lehetséges

Labdajáték: vegyünk elő egy labdát és adjunk instrukciókat a gyereknek, hogy hova tegye azt. Például:

– emeld a fejed fölé!
– tedd a bal lábad elé!
– tedd az asztal jobb oldalára!

Vakvezetés: kössük be a gyermek szemét és kezdjük el szóban irányítani, lépj előre hármat, most fordulj balra és lépj előre kettőt, most kettőt jobbra, stb. Majd amikor megállítjuk a gyereket, próbálja meg kitalálni, hol állhat a lakásban éppen.

Céllövölde: ehhez használhatunk zoknigombócokat és egy nagyobbacska lavórt. Feladat, hogy a gyerek beletaláljon a lavórba a zoknikkal.

Akadálypálya: Készíthetünk otthon különböző akadálypályákat is színes lapokból, a lényege, hogy a pálya alakja legyen változatos, például táglalap alakú, kör alakú, hullámvonal alakú, vagy ezek kombinációja és ezen a pályán kell végighaladnia a gyereknek, így mozgás közben érzékeli az alakzatokat, melyek így könnyebben be is épülhetnek.

Letölthető játékok otthoni gyakorláshoz

Ahhoz, hogy a gyerekek a betűket és a számokat meg tudják különböztetni és, hogy ezeket a füzetbe megfelelően el tudják helyezni, fontos, hogy a térben és síkban-való tájékozódási képességük megfelelően fejlett legyen.
Ez a játék ezt a képességet fejleszti.

 

A játékhoz szükséges eszközök:
• doboz vagy kartonpapír
• miltonkapocs
• dobozra helyezhető nyilak
• minta

AJÁNDÉK, NYOMTATHATÓ FEJLESZTŐ JÁTÉK!

 

ceruzás k-g

Segítség a „k-g” hangok megkülönböztetéséhez

 

Diszlexia - Az olvasás zavara

 

olvasás fejlesztése

Tudj meg többet a diszlexiáról ebben a cikkben!

 

Diszgráfia - Az írás zavara

 

diszgráfia fejlesztése

Ebben a cikkben mindent megtudhatsz a diszgráfiáról!

 

Diszkalkulia - A számolás zavara

 

diszkalkulia kezelése

A számolási zavarról, azaz a diszkalkuliáról írtam ebben a cikkben részletesen!

 

Kulcsár - féle komplex mozgásfejlesztés

 

komplex mozgásfejlesztés

Nem csak személyesen de akár már ONLINE IS ELÉRHETŐ!

 

NILD Tanulás Terápia

 

NILD Tanulás Terápia

Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

GOH - GMP Beszédészlelés vizsgálat és fejlesztés

 

Nehézségei esetén a gyermek iskolai teljesítménye kudarcossá válhat.

saját játék
letölthető játék
síkbeli tájékozódás

2. játék

Ezt a játékot többféle témakör gyakorlásánál is használhatjuk. pl: Szorzótábla, összeadás, kivonás gyakorlásakor, szófajok megnevezésekor.

Vágjuk szét a nyilakat a soronként és tegyük bele őket egy dobozba.
Mondjunk pl: egy szorzást a játékosnak pl. 5*5 Ha helyesen válaszol, a dobozból húzhat egy lapot.
A kihúzott kártyán megnézi a nyilakat és mackótól indulva a nyilaknak megfelelően elvezeti a játékos a macit.
Majd a következő játékosnak kell helyesen válaszolnia a neki feltett kérdésre. Ha helyesen válaszol húzhat lapot, ha nem, akkor a következő játékosra kerül a sor.
A játék akkor ér véget, ha a papírok elfogynak a dobozból.
A játékot az nyeri, aki több nyilakat tartalmazó lapot tudott összegyűjteni.

(De akár a nyilakat le is léphetik térben is, akkor térben való tájékozódást fejleszti.)

mikulásos játék
mikulásos játéktábla

A játékhoz tartozó képeket ide kattintva tudod letölteni. Nyomtatás után, otthon is játszható!

Jó szórakozást kívánok mindenkinek a játékokhoz!