Diszgráfia – az írás zavara

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

A kisiskolás gyerek rosszul fogja a ceruzát, nem tudja tartani a sortávolságot, keveri a jobb oldalt a ballal, esetleg egyes betűket, számokat visszafelé ír le, csúnya, olvashatatlan az írása, nem képes a diktált szöveget leírni, tele van hibával a füzete, hiányoznak a mondatvégi írásjelek. Egyre jobban utál írni, mindent megtesz, hogy elkerülje azt. Ezek azok a kezdeti tünetek, amikor szülő, pedagógus érzi, valami nincs rendben, valami probléma van. Felmerülhet a diszgráfia gyanúja is. Mert a diszgráfia az írás zavara és egyre több gyereket érint.

A diszgráfia a tanulási zavarok közé tartozik. Ugyanúgy, mint a diszlexia esetében, óvodáskorban még nem diagnosztizálható, csak veszélyeztető tünetekről beszélhetünk. Diszgráfia esetén sem jelenik meg mindig az összes tünet. Megjelenhet önállóan is vagy a diszlexia írásbeli kivetüléseként is, azzal kéz a kézben járva. Ugyanis sok esetben előfordulhat az is, hogy a diszgráfiás gyerek folyékonyan olvas, sőt, sokkal jobban is, mint kortársai, de az írásában zavarok mutatkozhatnak. Az írászavar lehet a rossz mozgáskoordináció tünete is. Fontos azt is megjegyezni, hogy csak arról a gyerekről mondhatjuk azt, hogy tud írni, aki képes diktálás után is helyesen írni, illetve képes a saját gondolatait leírni. A másolás nem tekinthető írásnak.

A diszgráfia, ugyanúgy, mint a diszlexia nem betegség és emiatt a gyermek nem fogyatékos. Csak másként észleli és kezeli az információkat.

“ Hányszor mondták nekem: figyelj oda jobban, írjál szebben. Hogy emlékszem az érzésre, ahogy szorítom a ceruzát, próbálom kanyarítani a betűket, egyik se olyan lesz, a ceruza mintha vasból volna, húzza a kezem, fáj az egész karom, a vállam és a gerincem.
A tollbamondástól félek a legjobban. A toll túl vastag az ujjaim között, folyton ki akar fordulni, a hegye a papírba akad, folyton pacákat köp a vonalakra. Pedig anya a saját aranyhegyű tollát adta nekem, hátha azzal könnyebben megy. Nem megy könnyebben, ugyanolyan nehéz, sőt, még nehezebb, mintha egy láthatatlan kéz fogná a toll végét és direkt a rossz irányba húzná. Egymás után hangzanak el a szavak, rohanok utánuk, de nem tudom utolérni őket, a betűk nem úgy kanyarodnak, ahogy kanyarodniuk kellene. “
Dragomán György, író ebben a Facebook posztban vallott diszgráfiájáról

A diszgráfia okai

Ugyanúgy, mint a diszlexiát, a diszgráfiát sem lehet egyetlen kiváltó okra visszavezetni. Több tényező is állhat emögött a tanulási zavar mögött. Lehetnek örökletes okai, lehet a testkép és a testérzékelés zavara, lehet a jobbkezesség – balkezesség zavara a háttérben. Állhatnak mozgáskoordinációs problémák mögötte vagy például a térbeli és időbeli tájékozódás nehézsége. Okozhatja a tér- és időbeli, látás- és hallásbeli elemző és összetevő folyamatok fejletlensége is.
írászavar

Formái lehetnek:

– Formai diszgráfia
– Tartalmi diszgráfia

Formai diszgráfia:

Abban az esetben beszélünk formai diszgráfiáról, ha az írás technikai része okoz problémát a kisgyermeknek a finommozgások vagy a szem-, kéz- koordinációja miatt. Ilyenkor az írás külalakja nagyon csúnya, szinte olvashatatlan, a betűk nagysága változó, kilóghatnak a sorból. Összességében az íráskép nagyon rendezetlen képet mutat. Az írás tempója pedig jóval elmarad a kortársakéhoz képest, emiatt az órai munkák során gyakran lemarad a gyerek.

Tartalmi diszgráfia:

Akkor beszélünk tartalmi diszgráfiáról, ha a külalak ugyan elfogadható, de a helyesírás csapnivaló. Nem tudja a gyermek írásban kifejezni magát, a saját gondolatait írásba ölteni, a diktálás után nem képes pontosan leírni a hallottakat. Még az is előfordulhat, hogy a gyermek szép külalakkal, hibátlanul másol, de ha önállóan kell írnia, már jelentkeznek a problémák.

A tünetei

Óvodáskorban jelentkező kezdeti tünete lehet, ha a gyermek rosszul fogja az evőeszközöket, tollat, ceruzát, ecsetet, zsírkrétát, filctollat. De iskolás korban természetesen már egyértelműbb tüneteket tapasztalhatunk, hiszen ez az az időszak, amikor megtanulnak a gyermekek írni. Ilyen tünetek lehetnek a betűk tévesztése, összecserélése vagy kihagyása. A gyerek kihagyhat vagy cserélhet egész szótagokat is. Gondjuk adódik a helyesírással, még akkor is ha elméletben tisztában vannak a szabályokkal csak az alkalmazásuk nem megy. Gyakran nem tudja megkülönböztetni a hosszú és rövid magánhangzókat, ott is kettőzi a mássalhangzókat, ahol nem kellene, a magánhangzók írásakor nem teszi ki az ékezeteket vagy nehézséget okoz a ly-j megkülönböztetése, személynevekben a cz, y, th, eö használata, de jellemző lehet az is, hogy rányomja az írószert a papírra. Az írásképe rendezetlen, ugyanazt a betűt többféle külalakkal írhatja le, változó a leírt betűk nagysága is, a betűk kerekítése és kötése is rendezetlen, gondot okoz, írása kilóghat a sorok közül, hol alá, hol fölé ír. Ezt a mozgástervezés nehézsége okozhatja. Néha akár olvashatatlanságig csúnyán is. A szavak közötti távolság is változó lehet, hol majdnem összeérnek és egybefolynak, hol pedig hatalmas távolság tátong közöttük.
betűtévesztés

Iskolában jelentkezhetnek az egyértelmű tünetek

A diagnózisa
Az óvodás korú gyermekek esetében már a szakszolgálatok logopédusai is felfigyelhetnek a diszgráfia előjeleire, és jelezhetik azt a szülőknek az ötödik életévüket betöltött gyerekek szűrésekor. A diszgráfia diagnózisát azonban, ugyanúgy, mint a diszlexia esetében is a sajátos nevelési igényű gyerekek (SNI) szakértői bizottsága állítja fel. A diagnózis felállítása előtt azonban mindenképpen ki kell zárni a gyermekkel kapcsolatban az olyan egyéb okokat, amelyek hasonló nehézséget okozhatnak, mint a diszgráfia. Ilyenek lehetnek például a látás- és hallásproblémák vagy esetleg az értelmi gondok is.
A diagnózis felállítása, bármilyen furcsa is, sokat segít a gyermeknek.
Ugyanis az iskolák csak a mérhető teljesítményt – írást, olvasást, számolást – tudják értékelni, az attól eltérő tehetséget sajnos nem. Így a fel nem ismert diszgráfia miatt a gyereket lustának, ügyetlennek tarthatja a környezete. Önbecsülése ettől nagyon mélyre zuhanhat, szorongani kezdhet, vagy épp agresszívvá válhat.

A nem diagnosztizált diszgráfia következménye pedig a gyermek egész életére kihathatnak: lemarad, és sokkal kevesebbet tanul meg, mint amennyire szakszerű segítséggel képes lenne. Nagyon fontos, hogy a tanulási zavart időben felismerje a szülő vagy a pedagógus, hogy a gyermek a megfelelő kezelésben részesülhessen.

diszgráfia fejlesztése

A diagnózis felállítása sokat segíthet a gyereknek

A diszgráfia kezelése

A legtöbb szülő, még diagnózis nélkül, amikor azt érzékeli, hogy gyermeke írásával gond van, a jól bevált módszerhez nyúl: elkezdi másoltatni a gyereket ( ezzel akarván gyakoroltatni az írást ). Azonban diszgráfia esetén ez nem segít. Sőt.
A diszgráfia speciális kezelést igényel. Leküzdése sokszor nehezebb, mint a diszlexiáé. A szakemberek mozgásterápiát is alkalmaznak, melynek során fejlesztik a gyerek nagy- és finommozgását. Nagy hangsúlyt fektetnek a térbeli tájékozódás fejlesztésére is. Továbbá fejleszteni kell a memóriát, a beszédkészséget és természetesen a szókincset is. Az íráskészséget eleinte diktálással fejlesztik: betűket és szótagokat mondanak tollba, később egyes szavakat. A szakemberek megfigyeltetik és alaposan áttanultatják a betűk és a betűkapcsolatok formáját a diszgráfiás gyermekkel. A kezelés későbbi szakaszaiban a tanulónak képekről kell beszélnie, egyes szavakat mondania, mondatokat befejeznie. A diszgráfia formájától függően a gyermek helyesírása, nyelvtani képessége is fejlesztésre szorulhat, ezekben az esetekben a gyógypedagógusok nagy figyelmet szentelnek a szavakban és mondatokban megnyilvánuló hibákra és azok kijavítására.

Segítségnyújtás szülőként

Szülőként intő jel lehet, ha az óvodás nem akar ceruzát a kezébe fogni, nem akar rajzolni. Ilyenkor már érdemes egy szakembert is felkeresni. Óvodás korban sokat segít ha otthon is fejlesztjük a gyermek finommotorikus készségeit gyurmázással, gyöngyfűzéssel, rajzos labirintusok megfejtésével, vagy a kösd össze a pontokat típusú feladatokkal vagy a különbségkeresőkkel is.
Fontos, hogy a szülő feltétel nélkül fogadja el olyannak a gyermeket, amilyen, és ahogy tudja, motiválja őt. Dicsérje, bíztassa, és ne hasonlítsa más gyerekekhez, akik esetleg ügyesebbek vagy könnyebben veszik az akadályokat. Keressék meg együtt azokat a területeket, melyeken a gyermek kiemelkedőt tud alkotni, és hagyják, hogy kibontakoztassa képességeit, tehetségét. Mert van olyan! Biztos, hogy valamiben tehetséges, kiemelkedő, de legalábbis jobb, mint a többiek. A gyermeket mindig önmagához mérjék, és ne másokhoz. Az otthoni gyakorlás legyen érdekes, változatos, gyakori szünetekkel, és juttassa a gyermeket sikerélményhez. Ha lehet, inkább játékos formában történjen az otthoni fejlesztés. Ebben én is tudok segíteni.
Játszva olvass

Híres diszgráfiások

– Agatha Christie, író ( tollba mondta a krimijeit )
– D. Tóth Kriszta, újságíró, könyvszerző
– Dragomán György, író
– Molnár Tamás, dalszövegíró, énekes
– George Washington, amerikai politikus
– Albert Einstein, tudós
agatha christie

Aghata Christie is diszgráfiás volt

A gyógyulás esélyei

A diszgráfia formájától és súlyosságától függnek a gyógyulás esélyei. ( Használjuk ezt a kifejezést akkor is, ha azzal kezdtem hogy a diszgráfia sem betegség. ) De általánosságban azt lehet mondani, hogy a diszgráfia sajnos kisebb eséllyel múlik el teljesen, mint a diszlexia. Ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy az írásban is jelentkező tünetek kezelése sokkal nehezebb, mint a pusztán szóban jelentkezők. Súlyosabb esetekben nagy eséllyel maradhatnak vissza akár maradványtünetek is. A diagnosztizált diszgráfiások azonban kaphatnak felmentést az iskolai írásbeli számonkérések alól. Ebben az esetben a szóbeli feleltetés lesz számukra a megoldás. Illetve, ha megoldható az intézményben, akkor az írásbeli számonkérések történhetnek számítógépen vagy tableten is, mert a szövegszerkesztő programoknak hála, a legtöbb diszgráfiás képes ezekkel az eszközökkel jól teljesíteni, akár órákon jegyzetelni is.

AJÁNDÉK, NYOMTATHATÓ FEJLESZTŐ JÁTÉK!

 

ceruzás k-g

Segítség a „k-g” hangok megkülönböztetéséhez

 

Diszlexia - Az olvasás zavara

 

olvasás fejlesztése

Tudj meg többet a diszlexiáról ebben a cikkben!

 

Diszkalkulia - A számolás zavara

 

diszkalkulia kezelése

A számolási zavarról, azaz a diszkalkuliáról írtam ebben a cikkben részletesen!

 

Kulcsár - féle komplex mozgásfejlesztés

 

komplex mozgásfejlesztés

Nem csak személyesen de akár már ONLINE IS ELÉRHETŐ!

 

NILD Tanulás Terápia

 

NILD Tanulás Terápia

Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

GOH - GMP Beszédészlelés vizsgálat és fejlesztés

 

Nehézségei esetén a gyermek iskolai teljesítménye kudarcossá válhat.