Diszkalkulia – A számolás zavara

A diszkalkulia jelentése, számolászavar. Az iskolai kudarcok megjelenésében a nyelvi nehézségek mellett ( diszlexia, diszgráfia ) egyre inkább a diszkalkulia, azaz a matematikai teljesítmény gyengesége, a számolás zavara játszik szerepet. Ez a tanulási zavar sincs összefüggésben a gyerekek általános intelligencia szintjével, azaz, nem azért van számolási zavara valakinek, mert gyengébb értelmi képességei lennének, hanem azért, mert egyfajta neurológiai eltérése van.

A diszkalkulia olyan részképesség zavar, amely a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, a számok sorrendiségének nehézsége. A számolás zavara sok esetben nem érinti a logikai képességet, azaz, lehet, hogy a gyereknek nagy nehézség összeadni két számot, viszont a komoly matematikai fejtörők megoldása pillanatok alatt megy neki. A diszkalkulia másik fajtája, amikor maga a mechanikus számolással nincs hiba, megy a gyereknek, viszont az összefüggéseket nem látja át és nem tudja a matematikai feladatokhoz kiválasztani a megfelelő módszereket és eszközöket. Ezeknek a gyerekeknek általában a helyesírása és az időérzékelése is gyenge.

A gyermekek 3-6%-át érinti ez az eltérés, de sajnos sok esetben rejtve marad, mert nem ismerik fel.

Nem olyan könnyű diagnosztizálni ezeket a gyerekeket, mert vannak olyan kisiskolások, akiknek nehezebben megy a matematika, mégsem diszkalkuliások. A számolási zavarral küzdő gyermekeknél az intelligencia teljesen rendben van.

Mit nevezünk matematikai készségnek?

Sokan azt gondolják, hogy a matematika egyenlő a számolással. Az a gyerek, aki tud számolni, rendben van matematikailag, nincs problémája. Ezzel szemben a matametikai készség és gondolkodás alapja például:

  •  a képi emlékezet, 
  • az elvonatkoztatás, azaz, hogy a gyerek képes-e következtetéseket levonni egy “belső képből”, 
  • képes-e a gyermek kódolni, azaz egy képet lefordítani matematikai nyelvezetre
  • Tudja-e hogy éppen hol van a térben és merre tartunk
  • képes-e megjegyezni, emlékezni és alkalmazni szabályokat, összefüggéseket

Ha ezek nincsenek meg, akkor hiányosak a matematikai készségek és a problémával mindenképpen foglalkozni kell.

Általános képességek, melyekkel feltétlenül rendelkeznie kell egy kisgyermeknek, hogy megtanulhasson számolni: térbeli orientáció, szortírozás, elrendezés, osztályozás, a tömeg és szám fogalmának megértése és ezek szóbeli kifejezése.

diszkalkulia

A matematikai készség nem egyenlő a számolással

A diszkalkulia tünetei

A diszkalkulia jelei már az iskolakezdés előtt jelentkezhetnek, de igazi problémát az első osztálytól kezd okozni. A szülő és pedagógus azt tapasztalhatja, hogy a gyereknek a matematika komoly problémát jelent és messze alulteljesít benne, miközben egyéb tantárgyakban jó eredményei vannak. Azaz, hatalmas a különbség a matematika és más tárgyak között, hiszen a gyerek értelmi képességei jók, csak a számokkal áll hadilábon.

A számlálás szorosan összefügg a mozgás- és a beszédfejlődéssel. A mozgás összerendezettségének hiánya, az éretlen figyelem nehezíti a számlálás képességének kialakulását.

Tünetei óvodáskorban:

Óvodában már jelzésértékű, ha a kisgyermek a kézzel is megfogható, szemmel jól érzékelhető tárgyakról nem tudja megállapítani, hogy ennyit lát, azaz, ha a számfogalom, a mennyiség megnevezése komoly problémát okoz, mert azok nem kapcsolódnak össze nála. Az is figyelmeztető jelzés lehet, hogy nehezen tanulják meg az idő fogalmát is. Nincs is értelme számukra a holnap,tegnap, tegnapelőtt fogalmának sem, akárhányszor is tanítgatjuk nekik ezeket a fogalmakat. Persze jókat lehet mulatni az ilyen típusú mondatokon, hogy tegnap fog jönni hozzánk a nagyi! – de ez alapvetően már jelzésértékű kell, hogy legyen. Fontos jelzés lehet az is, ha a gyermek játéka monotonabb, mint kortársaié.

számolási zavar

A számolás zavara már óvodáskorban is jelentkezhet

Tünetei iskoláskorban:

Bár azt gondolnánk, hogy iskolás korban már könnyebben diagnosztizálható a diszkalkulia, mert ekkor ismerkednek meg a gyerekek a matematikával, ez a gyakorlatban korántsincs így. Mint a legtöbb tanulási zavar esetén, kezdetben könnyen gondolhatja úgy, szülő és pedagógus is, hogy a gyerek azért teljesít rosszabbul matekból, mert nem figyel eléggé vagy a magatartása okán. A legnyilvánvalóbb tünetek harmadik osztályban jelentkezhetnek egyértelműen, amikor már bonyolultabb matematikai feladatokkal és többszámjegyű számokkal kellene dolgoznia a gyereknek.

A diszkalkuliás gyerekeknek komoly gondot jelent a számolás, az összeadás, kivonás, osztás, szorzás. A műveleti jeleket összetéveszti, többjegyű számok esetén a számjegyeket felcserélheti. Nem képesek összehasonlítani a számokat. Nagyon hosszú ideig megmarad náluk az ujjakon való számolás. Nehezükre esik megállapítani, hogy két szám közül melyik a nagyobb. Gondot jelent az idő leolvasása mutatós óráról. Nem megy nekik a tárgyak súlyának, távolságának a megbecsülése, mint ahogy az eltelt időének sem, így pocsék az időérzékük is. Nehezen értik és jegyzik meg a matematikai szabályokat, képleteket, sorozatokat. Jelentkezhet az is, hogy rosszul vagy sehogy sem tudnak eligazodni elforgatott térképeken.

matematikai készség zavara

Az olvasás nehézsége hatással van a gyerek önbecsülésére is

A diszkalkulia okai

Szerzett diszkalkulia:

Akkor beszélünk szerzett diszkalkuliáról, amikor egy baleset következtében sérülés lép fel az agy speciális területén, mely befolyásolja a matematikai képességeket.

Fejlődési diszkalkulia:

A számolási zavar öröklötten is megjelenhet. A legújabb kutatások a diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia okaként a csecsemőkori agytörzsi primitív reflexek rendellenes fennmaradását valószínűsítik.

Hatása a gyerekekre

Hiába jó képességű a gyerek, mégsem tud az iskolában a matematika órán a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelni. Lustának, butának, hanyagnak, figyelmetlennek tartják emiatt őt. Hibába minden szigor, szidás és odafigyelés a tanár vagy a szülő részéről, a probléma mégsem oldódik meg. Ha nem ismerik fel, és nem kezelik a diszkalkuliát, a gyerek önértékelése nagy károkat szenved. Szorongóvá, agresszívvá is válhat emiatt, sőt esetleg pszichoszomatikus tünetek (pl. rendszeres fejfájás, hasfájás) is kialakulhatnak. Majd a feszültség, idegesség a szülőkre is átterjed, mert érthetetlen számukra, hogy mi is okoz zűrzavart a gyerek fejében és viselkedésében. A diszkalulia sokszor hosszú évekig, a középiskoláig rejtve marad.. A kezelés nélkül maradó diszkalkuliások lemaradnak, és sokkal kevesebbet tanulnak meg, mint amennyire szakszerű segítséggel képesek lennének. Ez a későbbiekben negatív hatással van a mindennapi életükre, akár bevásárláskor, akár az idő leolvasásában.

Ha a gyermek számolni tud, csak a szöveges feladatok okoznak kudarcot a számára, akkor nem beszélhetünk diszkalkuliáról, mert ebben az esetben nem a számolás zavar áll fenn, hanem nyelvi nehézségei vannak és ezért nem tud értelmezni a szöveget.

Kezelése

A fejlesztés megkezdése előtt részletes vizsgálatokkal mérik fel a tanuló képességeit, és azt, hogy hol tart. Ezekre építve indulnak meg a foglalkozások, amik fokozatosan fejlesztik a képességeket, készségeket és jártasságokat alakítanak ki, majd ezeket az új ismeretek megszerzéséhez használják; először direkt, majd egyre absztraktabb szemléltetéssel, végül szemléltetés nélkül.

diszkalkulia kezelése

A kezelés előtt részletes felmérésre van szükség

A diszkalkulia nem betegség, kezelése mégis szükségszerű. A számolási zavart csak ötven éve vizsgálják a kutatók, így ezzel kapcsolatban még sokkal kevesebb a tapasztalat és eredmény, mint például a diszlexiával kapcsolatban. Ha az idegrendszer sérült, akkor azt kell kezelni, ez a legtöbb esetben mozgásterápiával történik. Ennek az a szerepe, hogy a megfelelő és speciálisan erre alkalmazott mozgás során az idegrendszer fejlődésnek indul. Csak az idegrendszer fejlődése után érdemes egyéb fejlesztés után nézni. 

Mivel a térbeli tájékozódás az egyik legfontosabb részképesség, amely alkalmassá tesz egy gyereket a matematikai készségek elsajátítására, így erre külön nagy figyelmet kell fordítani a fejlesztés és kezelés során. Ezen kívül fontos még fejleszteni a gyermek optikai emlékezetés és a szerialitást, azaz a sorrendiség érzékelését is. 

A terápia mindig alkalmazkodik a szakemberek által meghatározott probléma jellegéhez, hiszen csak így lehet hatásos. Első körben felmérik a gyermek gondolkodását minden feladattípusban. erre építik később a hibás gondolkodás megszüntetését és a megfelelő megoldási stratégia kialakítását is.

Otthoni fejlesztése

Az idejében elkezdett fejlesztés védi a gyerek lelki békéjét, önbecsülését. A gyerekeket például gyöngyökkel, összeilleszthető játék kockával, golyókkal is fejleszthetjük otthon játékosan. Találjunk ki hozzá számolásos feladatokat, például fűzz fel három piros és négy kék gyöngyöt! Ilyenkor engedjük, hogy a gyerek használja az ujjait is, de elsősorban az legyen a cél, hogy például megszokja, megtanulja azt, hogy egy kezén öt ujj van, és ötös rendszerekben kezdjen el gondolkodni. Fontos a gyerekek képzeletének fejlesztése is, hogy később, segítség képpen csak képzeljenek el a fejükben egy belső kezet, amit számoláshoz használhatnak. Ez persze inkább még kicsi gyerekeknél alkalmazható.

számmágus

A legfontosabb tanácsom az, hogy az otthoni fejlesztés mindig játékos legyen, ne pedig görcsös feladatmegoldásokon alapuljon. A játékosság segít a gyerekben leküzdeni a matematikával szembeni ellenállását, csökkenti a kudarc élményét is. Észre sem veszi, hogy játék közben tanul, fejlődik. A játékok kiválasztásában, ha bizonytalan a szülő, kérje ki nyugodtan szakember véleményét. Ezen a weboldalon is találhatnak fejlesztő játékokat matematika témakörben, melyeket ide kattintva érhetnek el.

AJÁNDÉK, NYOMTATHATÓ FEJLESZTŐ JÁTÉK!

 

ceruzás k-g

Segítség a „k-g” hangok megkülönböztetéséhez

 

Kulcsár - féle komplex mozgásfejlesztés

 

komplex mozgásfejlesztés

Nem csak személyesen de akár már ONLINE IS ELÉRHETŐ!

 

NILD Tanulás Terápia

 

NILD Tanulás Terápia

Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

GOH - GMP Beszédészlelés vizsgálat és fejlesztés

 

Nehézségei esetén a gyermek iskolai teljesítménye kudarcossá válhat.