GOH – GMP Beszédészlelés vizsgálat és fejlesztés

A beszédészlelés és a beszédértés megfelelő szintje elengedhetetlen az olvasás és írás elsajátításához. Nehézségei esetén a gyermek iskolai teljesítménye kudarcossá válhat.

beszédészlelés
beszédértés

Mi az a GOH – GMP vizsgálat?

Ezzel a módszerrel a gyermekek anyanyelv elsajátítási folyamatát és beszédészlelését tudjuk vizsgálni. Ez elengedhetetlen a beszéd megértés szempontjából.

A gyermekek iskolai teljesítményének kudarcaiért sok esetben az anyanyelv nem megfelelő fejlettségi szintje a felelős.  A gyermek által hallott beszéd életkornak megfelelő szintű befogadása és feldolgozása az írott anyanyelv elsajátításához (olvasás, írás) elengedhetetlen képesség.

GOH vizsgálat – egy speciális készülékkel történik, segítségével a beszédhallás vizsgálható. Ebben a feladatban fejhallgatón keresztül mindkét fülében 10-10 szót hall a gyermek, melyet vissza kell ismételnie.

GMP diagnosztika – ennek során felmérem a gyermek képességeit és vizsgálom a beszédészlelés különböző szintjeit 10 részteszt segítségével. Ezek a beszédészlelést, a beszédmegértést, a tárolást-előhívást, a vezérlést (agyfélteke-dominancia és centrális működés) és a kezességet vizsgálják. A kézdominancia meghatározását a vizsgálat alatti folyamatos megfigyelés is alátámasztja.

A GMP és GOH vizsgálatok együttesen kb. 25 – 45 percet vesznek igénybe. 3 éves kortól 12 – 13 éves korig használható.

Mi történik a diagnosztika után?

A diagnosztikát követően, amennyiben szükséges a fejlesztés már otthon történik. Ez az irányításommal és az általam kapott feladatok segítségével valósul meg.

Az otthoni fejlesztés napi 15-20 percet igényel. Életkor szerint jól kidolgozott feladatokat fogunk alkalmazni a terápiában. Bizonyos esetekben érdemes a fejlesztést kiegészíteni, esetleg mozgásterápiával kombinálni, valamint nem ritka eset amikor audiológiai vizsgálat ajánlott az esetleges hallószervi problémák kizárására.

Milyen tünetek esetén kérjünk vizsgálatot?

Z

megkésett a beszédfejlődés

Z

ép hallás melletti „figyelmetlenség”

Z

tartós beszédhiba

Z

szókincse lassan gyarapodik

Z

nem hallgat szívesen mesét

Z

magatartási, viselkedési problémák

Z

gyakori visszakérdezés

Z

gyenge helyesírási és olvasási készség

Z

több utasítást nem tud megjegyezni, így teljesíteni sem

Z

figyelme elterelődő, rövid ideig tartó

Z

sokszor visszakérdez

Z

nehezen tanul meg mondókákat, verseket

Vizsgálat előtt

Javasolt a GOH/GMP teszt előtt két vizsgálat elvégztetése:

  • egy fül-orr-gégészeti vizsgálat illetve
  • egy audiológián elvégzett kiterjesztett hallásvizsgálat elvégzése.

GOH – GMP vizsgálatra jelentkezés

GOH - GMP vizsgálatra jelentkezés

* Az Adatkezelési Tájékoztatót itt tudod elolvasni!