Rossz bizonyítvány után: hogyan segítsünk a gyereknek?

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, Tanulási Coach, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

A gyerekek életében a tanulás során elérhető eredmények jelentős szerepet játszanak önbizalmuk, motivációjuk és általában az iskolai élményük formálásában. Azonban nem mindenki találja könnyűnek ezt a folyamatot, és előfordulhat, hogy egy rossz bizonyítvány jelentős csalódást okoz mind a diákoknak, mind pedig a szülőknek és tanároknak.

A rossz bizonyítványok okozta csalódás gyakran hoz magával érzelmi kihívásokat, amelyek befolyásolhatják a tanulási hajlandóságot és az önbizalmat. Fontos, hogy megértsük a diákok érzéseit ebben az időszakban, és nyitott kommunikációt alakítsunk ki velük.

Lépjünk túl a rossz bizonyítványokon, és segítsünk a gyermekeknek építő módon értelmezni és megoldani a nehézségeket. Hogyan alakíthatjuk át a rossz bizonyítvány okozta negatív érzéseket pozitív és tartalmas tanulási élményekké? Ebben szeretnék segíteni!

A hagyományos tanítási módszerek mellett a kreatív pedagógia azt szorgalmazza, hogy az oktatás legyen interaktív, érdekes és alkalmazkodjon a diákok egyedi tanulási stílusaihoz. A játékos tanulás, része ennek a megközelítésnek, mert nem csupán szórakoztató tevékenységek sorozataként jelenik meg, hanem egy hatékony eszközként is a tanulási célok eléréséhez.

A gyenge bizonyítvány csalódás a gyereknek is

A rosszul sikerült bizonyítvány kapcsán a diákok különböző érzelmi reakciókat mutathatnak. Fontos megérteni ezeket az érzelmeket, hogy hatékonyan tudjuk támogatni és segíteni a gyereket ebben az időszakban. Mit érezhet a gyerek a pocsék bizonyítvány kapcsán?

– A diákok csalódottságot és szomorúságot érezhetnek, mert nem érték el az elvárt eredményeket, és ez csökkentheti az önértékelésüket.

– A gyenge bizonyítvány szorongást és stresszt válthat ki, mivel a diákok aggódhatnak az esetleges következmények miatt, például szülői reakciók vagy az iskolai helyzet súlyosbodása miatt.

rossz bizonyítvány
A rossz bizonyítvány nem csak a szülőnek, a gyereknek is hatalmas csalódás

– A gyerekek úgy érezhetik, hogy igazságtalanul kezelik őket, vagy hogy a tanulási nehézségeik miatt kirekesztőnek érzik az iskolai rendszert.

– Szégyenkezhetnek az alacsony teljesítmény miatt, különösen akkor, ha számukra fontos a társak vagy a szülők elismerése.

– Bizonytalanságot érezhetnek a jövőjüket illetően, kételkedhetnek saját képességeikben, és elveszíthetik a tanulás iránti motivációjukat.

 

Hogyan kezeljük ezeket az érzelmeket és reakciókat?

– Kérdezzük meg a gyereket az érzéseiről, és mutassunk érdeklődést a mondanivalójuk iránt, hogy hogyan élik meg mindezt. Legyünk nyitottak a beszélgetésre.

– Próbáljuk meg megérteni a diákok perspektíváját, és fejezzük ki az empátiánkat. Az empátia segíthet abban, hogy érezzék, nem egyedül vannak a nehézségeikkel.

– A segítő, támogató kérdések segíthetnek a diákoknak kifejezni az érzéseiket. Például: „Hogyan érzed magad most a bizonyítványod miatt?”

– Osszuk meg velük, hogy minden diáknak vannak kihívásai, és hangsúlyozzuk, hogy a tanulási út egy hosszú folyamat, amely során mindannyian fejlődünk.

– Alakítsunk ki egy támogató környezetet otthon és az iskolában, amelyben a gyerekek érzik, hogy van segítség és támogatás a nehézségeik kezeléséhez.

A támogatás és a pozitív hozzáállás segíthet a diákoknak átvészelni ezt az időszakot, és újra megtalálni a tanulás örömét.

Mit tehetünk szülőként?

Amikor a gyerek rossz bizonyítványt hoz haza, fontos olyan megközelítést választani, amely támogató és építő jellegű. Az alábbiakban néhány tanács, hogyan segíthetnek a szülők a gyereknek ebben a helyzetben:

– Legyen nyitott és megértő a gyerek érzéseivel kapcsolatban. Beszéljenek meg csendesen és támogatóan a bizonyítvány tartalmáról. Kérdezze meg, hogy érzi magát, és hallgassa meg az érzéseit.

– Érdeklődjünk a gyerek tanulási tapasztalatairól és az esetleges nehézségekről. Ezzel segíthetünk azonosítani a problémákat.

– Emeljük ki a gyerek erősségeit és pozitívumait. Ne csak a rossz jegyekre koncentráljunk, hanem mutassuk meg azt is, hogy miben jó a gyerek. Ez segíthet az önbizalom növelésében.

– Beszéljük meg együtt, hogy milyen célokat szeretnénk kitűzni a következő időszakra. Ezek a célok lehetnek kicsik és könnyen elérhetők, és segíthetnek a gyereknek visszanyerni a motivációját.

– Kínáljunk támogatást a tanulásban. Segítsünk a házi feladatokban, állítsunk fel egy tanulási tervet a gyerekkel közösen. Ezzel segíthetünk a rendszeres és hatékony tanulási szokások kialakításában.

– Próbáljuk meghatározni, hogy a gyereknek milyen tanulási stílusa van, és igyekezzünk ennek megfelelően támogatni. Vizsgáljuk meg, hogy milyen körülmények között tanul a legjobban, és próbáljunk segíteni azok megteremtésében.

– Kérjünk tanácsot az iskolától vagy szakembertől, hogyan lehetne hatékonyabban támogatni a gyereket.

– Kerüljük a bántó vagy szigorú megjegyzéseket. A támogató és megértő hozzáállás sokkal hatékonyabb lehet a gyerek motiválásában, mint a büntető vagy megszégyenítő megközelítés.

– Amennyiben szükséges, keressétek szakemberek segítségét, például egy iskolai tanácsadót, magántanárt vagy Tanulási Coachot, aki segíthet a gyerek specifikus nehézségeinek kezelésében.

Milyen okai lehetnek a gyenge bizonyítványnak?

A rosszabb bizonyítványnak számos oka lehet, és fontos megérteni ezeket az okokat ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk segíteni a gyereknek. 

Tanulási zavar: a gyereknek lehetnek specifikus tanulási zavarai, mint például diszlexia, diszkalkulia, figyelemzavar vagy ADHD amelyek nehezítik a tanulást és az eredményességet.

Motivációhiány: A gyerek elveszítheti a motivációját az iskolával kapcsolatban, különösen, ha nem érzi magát sikeresnek vagy, ha nem látja az összefüggést a tanult anyag és a mindennapi élet között.

Problémák a tanulási környezetben: a zavaró tényezők a tanulási környezetben, például zaj vagy figyelemelterelő tényezők, negatívan befolyásolhatják a tanulási eredményeket.

Alacsony önértékelés: ha a gyereknek alacsony önértékelése, az negatívan befolyásolhatja a teljesítményét. Az önbizalomhiány nehezítheti a tanulást és az elköteleződést.

Túlzott nyomás: a túlzott nyomás vagy túlzott elvárások a gyerekkel szemben a szülők vagy a tanárok részéről is stresszt okozhatnak, ami negatívan befolyásolhatja a teljesítményt.

Oktatási stílusok különbségei: a gyerek és az oktatók közötti különbségek az oktatási stílusokban, illetve a diák egyedi tanulási stílusának figyelmen kívül hagyása nehezítheti a tanulást.

Fontos a gyerekkel való nyílt kommunikáció és a mögöttes okok megértése annak érdekében, hogy hatékonyan támogathassuk a nehézségek leküzdésében és a javulás elérésében. A szülők, tanárok és egyéb segítő szakemberek együttműködése segíthet azoknak a tényezőknek az azonosításában, amelyek befolyásolják a gyerek tanulási élményét és eredményességét.

Hogyan alkalmazzuk a pozitív visszajelzéseket?

Pozitív visszajelzés rendkívül fontos az önbizalom fejlesztése szempontjából, különösen olyan esetekben, amikor a diák rossz bizonyítványt hozott haza. A pozitív visszajelzések segítenek a gyerekeknek abban, hogy lássák az erősségeiket, felismerjék a javulásukat, és újra hinni tudjanak önmagukban. Íme néhány mód, hogyan alkalmazhatjuk ezeket:

Konkrét visszajelzések: adjunk konkrét és személyre szabott visszajelzéseket a gyerek teljesítményére. Például, ne csak azt mondjuk, hogy „jó munka”, hanem azonosítsuk be, melyik konkrét feladatban vagy képességben teljesített jól.

A javulás hangsúlyozása: ha a gyerek a korábbi eredményeihez képest fejlődik, emeljük ki ezt a pozitív változást. Ez erősítheti az önbizalmat és motivációt.

A megoldásokra koncentrálás: irányítsuk a figyelmet a megoldásokra és a fejlődésre, ne csak a problémákra. Segítsünk a gyereknek látni, hogy képes változtatni és tanulni a nehézségeiből.

Célkitűzések és a kis sikerek megünneplése: ünnepeljük meg a kis sikereket és a kitűzött célok elérését. A gyermeknek szüksége van a sikerélményekre, hogy fokozatosan növelje az önbizalmát.

A tanulási folyamat dicsérete: dicsérjük meg a gyereket az erőfeszítéseiért, ne csak az eredményekért. Ez segít az önbizalom növelésében, még akkor is, ha a végeredmény nem tökéletes.

Mi a kapcsolat a tanulási technikák és a gyenge bizonyítvány között?

A tanulási technikák és a bizonyítvány között szoros kapcsolat áll fenn, mivel a tanulási technikák hatással lehetnek a tanulási eredményekre és a teljesítményre. Ha a diákok nem rendelkeznek hatékony tanulási stratégiákkal, az negatív hatást gyakorolhat a tanulási folyamatra és az eredményekre is.

Memória és rögzítés: a hatékony tanulási technikák segíthetnek a diákoknak az információk rögzítésében. Ha a diákok nem alkalmaznak megfelelő technikákat, nehezebben tudják az anyagot megtanulni, ami rosszabb jegyekhez vezethet.

Szervezés és időmenedzsment: a tanulási technikák segíthetnek a diákoknak a hatékony szervezésben és az időmenedzsmentben. Ha valaki nem rendelkezik ezekkel a készségekkel, könnyen elveszhet az anyagban, és nehézségei lehetnek az idő eredményes kihasználásában, ami csökkenhet a teljesítményét.

  Értelmezés: a hatékony tanulási technikák segíthetnek a diákoknak az információk értelmezésében és megértésében. Ha nem alkalmaznak megfelelő stratégiákat, az információk felületesen érkezhetnek, és nehezen érthetőek lehetnek.

  Motiváció: a tanulási technikák segíthetnek a diákoknak a tanulás iránti motivációjuk fenntartásában és elkötelezettségük növelésében. Ha valaki nem látja a fejlődést vagy nincs megfelelő stratégiája a tanuláshoz, az motiváció csökkenést eredményezhet.

  Tanulási élmény: a megfelelő tanulási technikák alkalmazása növelheti a tanulási élményt, és segíthet a diákoknak élvezni az oktatást. Amikor valaki nem találja meg a hatékony tanulási módszereket, az a tanulási élményt negatívan befolyásolhatja.

  Dolgozatok és értékelés: hatással lehetnek a dolgozatokra és az értékelésekre. Ha valaki nem rendelkezik hatékony tanulási módszerekkel, nehezebben készül fel a dolgozatokra és emiatt rosszabb jegyeket kaphat.

  Fontos a támogató környezet kialakítása 

  A támogató környezet kialakítása elengedhetetlen a diákok számára, hogy optimálisan fejlődjenek és sikeresek legyenek mind az iskolai, mind a családi környezetben. Az iskolai környezetben a tanárok és az intézmények kulcsszerepet játszanak abban, hogy a diákoknak biztonságos és ösztönző környezetben legyen lehetőségük tanulni és fejlődni.

  A családi környezetben a támogató légkör kialakítása ugyanolyan kulcsfontosságú. A szülőknek lehetőséget kell teremteniük az otthoni zavartalan tanulásra és az együttműködésre. Egy pozitív családi környezet, ahol az érdeklődést, az elkötelezettséget és az értékeket támogatják, hozzájárul a diákok belső motivációjának és tanulási vágyának növekedéséhez.

  A szülőknek meg kell teremteniük az otthoni tanulásra alkalmas környezetet, például csendes tanulóhelyet, megfelelő taneszközöket és időt a közös tanulásra. Az egyéni erősségek és érdeklődési területek támogatása segíti a diákokat abban, hogy felfedezzék a saját potenciáljukat és érdeklődési körüket.

  Az optimista kilátások és a tanulási élmények hangsúlyozása 

  Az optimista kilátások és a tanulási élmények hangsúlyozása rendkívül fontos, különösen olyan helyzetekben, amikor a diákok rossz bizonyítványt hoznak haza. Fontos megérteni, hogy egy gyengébb bizonyítvány nem jelenti azt, hogy a diák buta vagy értéktelen lenne. Ehelyett lehetőséget nyújt arra, hogy pozitív irányba forduljunk, és a tanulási tapasztalatokat előtérbe helyezzük.

  Az elsődleges szempont az, hogy az optimizmus és a támogatás erejével közelítsük meg a helyzetet. Fontos kifejezni a gyerekeknek, hogy egy gyengébb bizonyítvány nem határozza meg a teljes életüket, ehelyett lehetőséget teremt arra, hogy tanuljanak a tapasztalatokból és tovább fejlődjenek. Az optimista hozzáállás erősíti a diákok belső motivációját és segít abban, hogy új célokat tűzzenek ki.

  Egy lehetséges megközelítés az, hogy az iskolai eredményeket ne csak teljesítményként értékeljük, hanem tanulási tapasztalatként is. Az értékelés során hangsúlyozzuk azokat a területeket, ahol a diák fejlődött, és mutassuk be, hogy milyen tanulási készségeket szereztek. Például, ha egy diák a matematikában nehézségekkel küzdött, de fejlődött az egyéb készségek terén, mint például az időgazdálkodás vagy a problémamegoldás, ezt érdemes kiemelni.

  A tanulási élmények hangsúlyozása segíthet abban, hogy a diákok rájöjjenek, hogy a tanulás nem csak a bizonyítványban mérhető, hanem a fejlődésben, az új ismeretek megszerzésében és az egyéni készségek fejlesztésében is megnyilvánul. Az oktatási folyamatnak részévé kell tenni az élményeket és a pozitív tanulási tapasztalatokat, hogy a diákok ne csak a rossz bizonyítványra, hanem a tanulás örömére emlékezzenek vissza.

  Emellett fontos hangsúlyozni a diákok személyes erősségeit és érdemeit. Olyan pozitív megerősítéseket és visszajelzéseket kell nyújtani, amelyek erősítik az önbizalmukat és segítenek nekik abban, hogy újra felfedezzék az érdeklődésüket a tanulás iránt.

  Az optimista kilátások és a tanulási élmények hangsúlyozása nemcsak segít a diákoknak megbirkózni a rossz bizonyítvánnyal, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a tanulás egy pozitív és inspiráló élmény legyen számukra. A tanár és a szülők szerepe ebben a folyamatban az, hogy támogassák, bátorítsák és segítsék a diákokat az optimizmus és a fejlődés irányába.

  Ha pedig segítségre lenne szükségetek, szakemberként tudok segíteni nektek a Tanulási Coaching szolgáltatásom segítségével. Bővebb információk itt!

  NILD Tanulás Terápia

   

  NILD Tanulás Terápia

  Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.