SZÁMMÁGUS -10 MATEMATIKAI JÁTÉK EGY DOBOZBAN

14600 Ft

A Számmágus társasjáték nagycsoportos és az alsó tagozatos gyermekek matematikai képesség fejlesztésére szolgáló játék. 10 különböző játékon keresztül gyakorolhatják a gyerekek fejszámolást, szorzótáblát, számfogalom, helyi érték fogalmát, kerekítést és a relációkat.

1 készleten

A SZÁMMÁGUS játékgyűjtemény segítségével lerombolhatjuk gyermekeinkben a tantárggyal szemben érzett ellenszenvet, vagy félelmet.

A játékok megalkotásával az volt a cél, hogy a gyerekek a meglevő tudásukat képesek legyenek változatosan alkalmazni, így ha a megszokottól eltérő feladatokkal találkoznak akkor is bátran kreatívan képesek legyenek megoldani a feladatokat. Fontos, hogy a matematika tanulása, gyakorlása játékos formában történjen, ezzel is megszerettetve a matematika tantárgyat.

A játékok által a matematikai készségek fejlődnek, a munkatempó gyorsabbá válik.

JÁTÉKÖTLETEK:

– Memória játék számjegyekkel és számképekkel, azaz a számképek és számjegyek párosítása. Célja a globális számfogalom mélyítése, emlékezet fejlesztése
– Rakd le a szomszédját! Célja: 10-es számkörben a számszomszédok gyakorlása, automatizálása
– Tedd igazzá! – számkártyák lerakása, mely szám tesz adott nyitott mondatot igazzá. Célja: Mennyiségi relációk gyakorlása, elmélyítése, nyitott mondatok értelmezése
–Dobj nagyobbat! Különböző mennyiségű labdákat ábrázoló kártyalapoktól szabadulás Célja: Globális mennyiségfogalom erősítése, mennyiségi relációk automatizálása, figyelemkoncentráció
–Legkisebb?Legnagyobb? Célja: A helyiértékfogalom erősítése, mennyiségi relációk gyakorlása
–Tizesátlépés gyakoroltatása segédeszközzel Célja: A szöveges feladatokban szereplő „matematikai nyelvezet” gyakorlása, A 20-as számkörben történő műveletvégzés, tízesátlépés technikájának gyakorlása, elmélyítése. A hozzá tartozó tízes lap és az egyeseket ábrázoló korongok segítségével szemléltetni tudjuk a feladatokat, a tízesátlépés technikáját megértethetjük a gyerekekkel. A diszkalkulia terápiában is használt tízesével csomagolt pálcikák, vagy a sokak által használt tojástartók alternatívájaként került bele ebbe a játékba ez az eszköz.
–Számolj fejben! Célja: A fejszámolás erősítése, részeredmények fejben tartása. A játék során a gyermekek egyéni fejlettségéhez tudjuk igazítani a feladatokat a lemosható kártyák segítségével. A játék során nem mechanikus gyakorlás történik. A játék aktív részvételt igényel a gyermekektől.
–Szorzó-bingó -Jelöld az eredményt! Célja: A gyermekek készségszinten tudják alkalmazni a szorzás és a bennfoglalás műveleteket.
–Akciós labdavásár – letörölhető táblán beárazzuk a labdatípusokat a feladatkártyákon ábrázolt műveleteket elvégezzük fejben Célja:  A gyermekek a 100-as számkörben történő összeadás, fejszámolás műveletét minél gyorsabban tudják elvégezni.
–Cserélj számot! a húzott matematikai szabálynak megfelelő szám alkotása Célja: A matematikai ismeretek (páros/páratlan fogalma, helyiérték fogalom, kerekítés, számszomszédok, alaki érték, oszthatósági szabályok, relációk) gyakoroltatása cselekedtetéssel, modellezéssel.

MIT TARTALMAZ A SZÁMMÁGUS JÁTÉK:

számok 1-100-ig játéktábla
szorzótábla
10-es táblák a tizesátlépés gyakorlásához
relációs kártyák
Dobj nagyobbat játékhoz különböző mennyiségű labdakártyák
Legkisebb-legnagyobb mennyiségekhez játékkorongok
60 db kártya matematikai állításokkal
55 db számkártya
40 db szöveges feladat
letörölhető akciókártya, melyen a labdákhoz tartozó számok szabadon változtathatóak.
Itt találsz videót a játékról:
Amennyiben a gyermekednek nehézséget okoz a számolás, bővebb információkat olvashatsz az alábbi blogbejegyzésben. https://www.jatszvaolvass.hu/diszkalkulia-a-szamolas-zavara/

Vélemények a termékről

Nincs megjeleníthető értékelés