Hogyan segít a mozgásfejlesztés a tanulásban?

Szerző:

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

Mikor szükséges a mozgásfejlesztés? Mostanában egyre több gyerekkel kapcsolatban lehet hallani, hogy tanulási zavarban, tanulási nehézségben vagy beilleszkedési zavarban szenved, esetleg magatartási problémái vannak. Kevesen tudják azonban azt, hogy ezeket a problémákat mozgásfejlesztéssel remekül lehet fejleszteni. Ugyanis ezeket a gondokat az idegrendszer nem megfelelő fejlődése, fejlettsége is okozhatja.

Az idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés kéz a kézben járnak az értelem fejlődése során. Azaz, ha nem megfelelő a mozgásfejlődés, akkor az értelem sem fejlődik abban az ütemben, ahogyan kellene, illetve a mozgás az idegrendszer fejlettségére is hatással van. Ebből is látható, hogy abban az esetben, ha a gyermeknek gondjai vannak a tanulással mindenképpen érdemes a mozgásfejlesztés felé fordulni segítségként.

Ha a gyermek mozgásfejlődését csak másodlagos tényezőnek tekintjük, akkor előfordulhat, hogy az első 6–8 év lehetőségeit ezen a területen nem használják ki a szülők, majd meglepődve tapasztalják, hogy nemcsak motorikus, hanem gondolkodási és viselkedési problémák is jelentkeznek a gyermeküknél, melyek kellő odafigyeléssel megelőzhetőek lettek volna.

Miben segíthet még a mozgásfejlesztés?

A mozgásfejlesztés legfontosabb célja, hogy a lehető legtöbb gyakorlással olyan ingerekhez jusson a gyerek, amelyek segítenek kiépíteni az esetlegesen hiányzó kapcsolatot az idegsejtek között, illetve hogy a már meglévő kapcsolatokat megszilárdítsuk. A mozgásfejlesztés által elősegíthető az idegrendszer optimális fejlődése és lehetőség nyílik a további fejlődéshez. Ha ezek elmaradnak, úgy sérülhet a beszéd, az írás, az olvasás és a számolás megfelelő fejlődése.

Nem csak a tanulási nehézségek és zavarok kezelésében van szerepe, hanem a mozgással a gyermek felfedezi és megismeri a testrészeit, határait, képességeit is. A test megismerése és felfedezése vezeti tovább a körülötte lévő világ megismeréséhez és felfedezéséhez. A mozgás segítségével ismeri meg a világot a csecsemő és a totyogó is, ugyanis a mozgás élménye serkenti az agy működését, ezáltal pedig az idegrendszer fejlődését. A mozgásos észlelés elmaradása később iskolai problémákban jelentkezhet. A mozgásfejlesztés nem csak a testtudat fejlődésében segít, hanem a téri tájékozódásban is és a jobb és bal oldal megkülönböztetésében és begyakorlásában is. Ezek a képességek elengedhetetlenek az írás, olvasás és számolás elsajátításához.

mozgásfejlesztés

A mozgás minden szempontból nagyon fontos a gyerekeknél

A nagy mennyiségű digitális eszközök használata szintén komoly veszélyforrás az optimális mozgásfejlődés szempontjából. A laptopok, mobiltelefonok, számítógépek, tabletek és televíziók világában már nem a természetes fejlődés útját járja a gyermek ugyanis a digitális eszközök képernyőjét bámulva egy helyben üldögél ahelyett, hogy mozogna. Pedig, mint azt már többször is említettem, a mozgás elengedhetetlen, hiszen az idegrendszer fejlődését segíti. A gyermek mozgása helyett a képernyőn látható ábra mozog, ezzel pedig gyakorlatilag átverjük a képlékeny idegrendszert.

Korai mozgásfejlesztés fontossága

Nagyon sok szülőnek nehéz megállapítani azt, hogy gyermeke, hol tart a mozgásfejlődésben a többiekhez viszonyítva. Többnyire szubjektív szempontok szerint határozzák ezt meg. Az teljesen biztos, hogy a gyerekek többsége nem a nagykönyv szerint fejlődik, de honnan lehet azt tudni, hogy esetleg van-e lemaradása már? Azt tudom tanácsolni, ha a szülő úgy érzi, hogy a gyermeke nem úgy fejlődik, ahogy kellene, kérjen szakembertől segítséget ennek megállapítására. A gyermek minél előbb kap fejlesztést, annál nagyobb az esély, hogy kiküszöbölhetőek az esetleges következményei a későbbiekre nézvést.

A korai életszakaszban a primitív reflexek fennmaradása komoly problémákat okozhatnak a későbbiekben is. A csecsemők jónéhány primitív reflexszel ( akaratlan működések, válaszreakciók a környezeti hatásokra ) születnek meg és rendelkeznek életük első szakaszában, ezek a reflexek elengedhetetlenül fontosak a túlélése szempontjából. Azonban ahogy egyre jobban fejlődik, más reflexekre, tanult képességekre van szüksége, így folyamatosan ezek az új képességek váltják fel a primitív reflexeket. Ha azonban valamilyen oknál fogva ebben a nagyon érzékeny egyensúlyban valahol zavar támad, akkor ezek a primitív reflexek nem törlődnek. Ezek megléte pedig nagyban megakadályozza a következő reflexek kialakulását, ami viszont akadályozza a további optimális fejlődést. Ez a nem optimális fejlődés lehet a későbbiekben az oka a gyengébb tanulási képességeknek, finommotorikus gyengeségeknek és így például a gyermek nehezebben tanul meg írni, rajzolni, artikuláltan beszélni.

Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyerek az alábbiak közül egy vagy több fejlődési területen elmarad az életkorának megfelelő szinttől:

 • értelmi fejlődési elmaradás
 • mozgás-, hallás- vagy látásprobléma
 • megkésett beszédfejlődés
 • viselkedészavar, szociális készségek eltérései, kapcsolati problémák
 • étkezéssel, alvással és szobatisztasággal kapcsolatos gondok

A korai fejlesztéssel csökkenteni lehet a lemaradást, a nap mint nap felmerülő nehézségek megoldhatóbbá válnak. A fejlesztés során a cél, hogy azok a képességek fejlődjenek, amelyeknél az elmaradás jelentkezik.

korai fejlesztés

A korai mozgásfejlesztés a kapu a sikeres tanulmányok felé

A megkésett idegrendszeri fejlődés tünetei lehetnek például:

 • megkésett beszédfejlődés
 • artikulációs problémák
 • ujjszopás 5 éves kor felett is
 • ágybavizelés 5 éves kor felett is
 • kialakulatlan dominancia ( jobb vagy balkezesség )
 • egyensúlyi problémák
 • rossz szem – kéz koordináció
 • nehezen tanul meg biciklizni, úszni, írni, olvasni
 • téri és időbeli tájékozódás pontatlan, hibás
 • mozgékonyság ( nem tud nyugton ülni )
 • íráskor karja nyújtott vagy görcsös
 • problémát okoz a tábláról írás, tollbamondás, szövegértés
 • rossz a kézügyessége, koordinálatlan a mozgása
 • nehezen tanul meg egyedül öltözködni, gombolkozni, cipőt fűzni
 • figyelmetlenség

Mozgásfejlesztés az óvodában

Az iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy szakember által jól kidolgozott és felügyelt mozgásfejlesztő terápiával. A játékos mozgás olyan megoldási lehetőségeket kínál óvodáskorban, amely hozzájárul a gyermekkori készségek és a tapasztalatszerzés fejlesztéséhez. A játékos mozgás az óvodákban mindig kapcsolódik az aktuális gyermeki tevékenységekhez, ezek során például a testükkel is megismerkednek, segít a komplex gondolkodás kialakulásában és az ehhez kapcsolódó tevékenységek megvalósításában is. A cél az, hogy olyan megoldási módokat alkalmazzunk, melyekkel örömtelivé és játékossá tehető a gyermekek mozgásfejlődése és ezáltal az idegrendszerük és értelmük fejlődése. Játékosan, a gyerekek számára élvezetes módon, változatos, fokozatosan nehezedő feladatokkal fejlesztjük a mozgást.

A mozgást első lépésként játékos tevékenységekkel, úgynevezett „mozgásos játékokkal” fejlesztjük, mert ezek a kevésbé szabályozott tevékenységek segítenek a gyerekeknek a gátlásaik feloldásában és a többirányú és többfunkciós mozgásszükséglet segítségével összerendezhetőek a különböző testrészek tevékenységei. A játék lendületébe, ritmusába belefeledkező gyermek így szinte észrevétlenül gyakorolja be a fejlődést jelentő nagymozgás – koordináció alapelemeit. Ezeknek a játékoknak szocializációs szerepük is van. Hozzásegítenek a csoport kialakításához is, aminek a gyermekek későbbi zökkenőmentes beilleszkedés szempontjából van jelentősége.

A nagymozgások ( pl. járás, futás, ugrás, csúszás, mászás, egyensúlyozás ) a finommotoros mozgások fejlesztését szolgálják elsősorban, de általuk fejlődik a gyerek figyelme, gyorsan reagáló képessége, szabálytudata, kitartása, térbeli tájékozódása. Bátrabbak, figyelmesebbek, fegyelmezettebbek lesznek a gyerekek a játékok sikeressége okán. Az irányok és a testrészek nevei például mozgással egybekötve vésődnek be a leghatékonyabban.

A mozgásos tevékenységek célja, feladata óvodáskorban:

 • egyensúlyfejlesztés;
 • helyes testtartás kialakítása, deformitások megelőzése;
 • nagymozgások fejlesztése ( járás, futás, kúszás, mászás, ugrás, gurulás, stb. );
 • koordinációs ( egyensúlyozás, térbeli tájékozódás, mozgásérzékelés, ritmusképesség ) és kondicionális ( erő, állóképesség, gyorsaság ) képességek fejlesztése;
 • szem-kéz, szem-láb koordinációjának fejlesztése;
 • mozgáskoordinációs zavarok megelőzése;
 • magatartási zavarok kialakulásának megelőzése;
 • a testséma kialakítása, dominancia fejlesztés;
 • problémamegoldások erősítése mozgásos tevékenységekben;
 • a csapatversenyek által éljék át a siker és kudarc érzését, így megtanulva azok kezelését, elfogadását;

A nagymozgások, a finommotorika, az egyensúly és ritmusképesség megfelelő fejlettsége elengedhetetlen ahhoz, hogy egy gyermek iskolaéretté váljon. A megkésett mozgásfejlődést képzett mozgásfejlesztő segítségével lehet az érett kortársakkal megegyező szintre fejleszteni.

Kisgyermekek mozgásfejlesztése iskoláskorban

A mozgásfejlesztés hatással van a gyermekek idegrendszeri fejlődésére, ami által a megfelelő fejlettséggel kerülhetnek iskolába, megalapozva ezzel az eredményes iskolai teljesítményt. A mozgáskészségeket kisiskolás korban sem késő fejleszteni. Célzott mozgásfejlesztéssel a napjainkban egyre gyakrabban előforduló magatartási, tanulási nehézségekre is hatással tudunk lenni.

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, egyéb tanulási zavarok, nehézségek, beilleszkedési és magatartászavarok, megkésett és/vagy akadályozott beszédfejlődésű diszfáziás vagy dominanciát ki nem alakított nagycsoportos óvodásoknál az iskolakezdést megelőző évben mindenképpen ajánlott a terápiákat, fejlesztéseket mozgásfejlesztéssel kiegészíteni. Továbbá akkor is, ha a tanulás során az iskolában lemarad a gyerek a kortársaihoz képest, ha szétszórt, túlmozgásos, túlzottan feledékeny, ha a mozgása rendezetlen. Ha a másolás során a sorminta sorrendjének betartása gondot okoz, vagy a betűk formáinak megkülönböztetése gondot okoz, esetleg egyáltalán nem is megy, akkor is jó, ha a szülő eszébe jut a mozgásfejlesztés, mint lehetőség a segítségre. De akkor is gondoljunk rá, ha a gyerek érési folyamata, idegrendszeri fejlettsége eltér, lemaradt a kortársaiétól. Ha nem fogadnak szót, ha állandóan vitába keverednek, ha kilógnak a csoportból vagy ha szoronganak, túlzottan félénkek. Ugyanakkor az “ügyetlenebb” vagy gyengébb egyensúlyérzékű gyerekeknek is hasznos a mozgásfejlesztés.

mozgásfejlesztés kisgyermekeknél

A tanulási nehézségek és zavarok leküzdésében is komoly szerepe van a mozgásfejlesztésnek

Mozgásfejlesztés terápiák

Minden szülő a lehető legjobbat szeretné a gyermekének. Azt, hogy sikeres és boldog felnőtt váljék belőle. Ehhez pedig szükség van arra, hogy a tanulásban is sikerei legyenek, hogy könnyen vegye az akadályokat, hogy ne érjék kudarcok, ne sérüljön az önbecsülése, hogy azt érezze, értékes ember a világban. Mi szülők azt is szeretnénk, hogy a gyerekünk könnyen beilleszkedjen a kortársai közé, legyenek barátai, egyszóval hogy “jól legyen” az élet minden területén. Így aztán, ha problémákkal szembesülnek a szülők a gyerekkel kapcsolatban, segíteni szeretnének, de sokszor nem tudják, hova is fordulhatnának.

Mozgásfejlesztéssel kapcsolatban, ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre:

TSMT

Azaz, Tervezett Szenzomotoros Tréning. Akár már 1 éves kortól megkezdhető és 9-12 éves korig ajánlott. A nagy- és finommozgások fejlesztésével érleli az idegrendszert, tehát mozgásos feladatokra épülő terápia, mely előre tervezett ingerekkel indít el spontán fejlődést a gyermekeknél. Elsősorban az egyensúlyérzéket és a mozgások összerendezését segíti, de változásokat eredményez a viselkedésben, a magatartásban és a figyelemben is. A terapeuta otthon rendszeresen végzendő feladatsort ad a család kezébe. Olyan gyerekeknek ajánlják, akiknél megkésett vagy eltérő fejlődés tapasztalható. Illetve hiperaktív,
figyelemzavaros, beszédhibás, tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő, mozgásban ügyetlen, egyensúly-zavarral küzdő, iskolai beválása/érettsége rizikós gyerekeknek.

Kulcsár-féle komplex mozgásfejlesztés

Elméleti alapja, hogy a mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy – egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad ( gurulás, kúszás, mászás ), vagy nem gyakorlódnak be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. Az agyi területek elégtelen vagy nem jó működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémához, magatartási zavarhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek.

komplex mozgásfejlesztés

A Kulcsár – féle komplex mozgásfejlesztés már online is elérhető a weboldalamon

A komplex mozgásterápia során a gyermek újraélheti a mozgásfejlődés szakaszait, kijavítva a hibás működéseket, így az idegrendszer is újraszerveződik, erősebbé válik, melynek következtében pozitív változások következnek be a tanulásban, magatartásban és az önbizalomban is.

A következő területeken segíthet: az idegrendszer éretlen területeinek hiánypótlásában, finommotorika fejlesztésében, tanulási nehézségek esetén, írás, olvasás, számolási nehézség javításában, beilleszkedési nehézség esetén, figyelemkoncentrációs zavar javításában, megkésett beszédfejlődés fejlesztésében, iskolaéretlenség esetén.

A komplex mozgásterápia segítségével minimális eszközigénnyel megelőzhető, illetve lényegesen csökkenthető vagy felszámolható a tanulási nehézség. Módszerével, viszonylag rövid idő alatt javulnak a diszlexiás, diszgráfiás tünetek és enyhülnek a kialakult magatartási problémák. A térérzékelés, az egyensúlyérzék, a finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorai is megtalálhatóak a terápiában. Kulcsár – féle komplex mozgásfejlesztés nálam már online is elérhető, további részleteket itt találhatsz róla.

Alapozó terápia

Az Alapozó fejlesztés vagy terápia a beszéd és mozgásproblémás gyerekeken, valamint az olvasásproblémásokon és az írás alaki részével küszködőkön segít elsősorban, 5-16 éves korig. A mozgáskoordináció fejlesztésére és az elemi mozgásmintákra támaszkodó komplex, több agyi területre kiterjedő idegrendszer – fejlesztés módszere.

Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia – DSZIT

Jean Ayres amerikai gyermekpszichológus és kutató úgynevezett szenzoros integrációs terápiát (1972) dolgozott ki a magatartás- és tanulászavarokkal küzdő gyerekek kezelésére. Ayres abból a feltevésből indult ki, hogy az ilyen problémák hátterében az érzékletek összerendezésének – a szenzoros integrációnak – a zavara, képtelensége áll, ez pedig az idegrendszer éretlenségének a következménye.

Erre a felvetésre építve dolgozta ki Varga Izabella és Szvatkó Annak a DSZIT terápia alapjait.

A terápia azon alapul, hogy az érzékletek legjobb összerendezője a mozgás, az olyan mozgás, amelyben a gyermek játékosan, kreatívan, örömtelien kísérletezve tapasztalhatja meg önmagát és a világot.

A dinamikus szenzoros integrációs terápia elsősorban a legősibb érzékek, a tapintás- és az egyensúlyérzék ingerlésén keresztül juttatja el a gyereket egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre. Ezek az érzékek már a korai magzati állapotban működni kezdenek, fontos szerepet játszanak a korai reflexek kialakulásában, majd a csecsemő mozgásfejlődésében. A terápia eszközei a mennyezetről lelógó különböző hálók, függőágyak, kötelek, hinták, mászókák, a földön guruló henger, gördeszka, stb. körülveszik a testet, ezáltal érintéses (taktilis) ingert nyújtanak, ugyanakkor ingerlik az egyensúlyozó (vesztibuláris) rendszert. A gyerek maga, öngyógyító módon megtalálja azt a játékot, amely a leginkább segíti a fejlődését, a terapeuta csak kíséri és segíti ezen az úton. Sokszor a verbálisan nehezen kommunikáló, zárkózott gyerekek ezekben a helyzetekben megnyílnak, esetleg régi tudattalan élmények idéződnek fel, és ezek megfogalmazása is lehetővé válik.

0-11 éves korig lehet alkalmazni, egy – egy terápia időtartama pedig 15 – 40 perc, hetente háromszor, de legalább heti egyszer.

INPP módszer

” Az INPP módszert mintegy 40 éve a Dr. Peter Blythe pszichológus vezetése alatt álló Institute for Neuro-Physiological Psychology (Neuro-Fiziológiai Pszichológia Intézet) dolgozta ki az angliai Chesterben. A kutatók eredetileg felnőttek neurotikus jellegű panaszainak (szorongás, tériszony, pánikbetegség, dezorientáció, tömegiszony, fóbiák, stb.) fizikai hátterét keresték.

Egyhamar azonban arra a következtetésre jutottak, hogy a felnőttek fenti problémáinak gyökere azonos az egyre növekvő számú, tanulási és viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak eredetével, s amely nem más, mint az idegrendszeri éretlenség.

Nyilvánvalóvá vált minden esetben a vesztibuláris (egyensúlyi) rendszer alulműködése és a reflexrendszer éretlensége is.

E fizikai problémák feltárására kidolgoztak egy tudományosan megalapozott, minden működési területre kiterjedő vizsgálati módszert, a kezelésre pedig egy holisztikus szemléletű, minden működési területre kiterjedő, reflex-stimuláló és reflex-gátló, szenzomotoros programot. ” ( A módszerről bővebben itt lehet olvasni. )

Mozgásra fel! - ingyenes társasjáték

 

Mozgásra fel!

Ingyenesen letölthető társasjáték a gyermeked mozgásfejlesztéséhez!

 

AJÁNDÉK, NYOMTATHATÓ FEJLESZTŐ JÁTÉK!

 

ceruzás k-g

Segítség a „k-g” hangok megkülönböztetéséhez

 

Diszlexia - Az olvasás zavara

 

olvasás fejlesztése

Tudj meg többet a diszlexiáról ebben a cikkben!

 

Diszgráfia - Az írás zavara

 

diszgráfia fejlesztése

Ebben a cikkben mindent megtudhatsz a diszgráfiáról!

 

Diszkalkulia - A számolás zavara

 

diszkalkulia kezelése

A számolási zavarról, azaz a diszkalkuliáról írtam ebben a cikkben részletesen!

 

Kulcsár - féle komplex mozgásfejlesztés

 

komplex mozgásfejlesztés

Nem csak személyesen de akár már ONLINE IS ELÉRHETŐ!

 

NILD Tanulás Terápia

 

NILD Tanulás Terápia

Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

GOH - GMP Beszédészlelés vizsgálat és fejlesztés

 

Nehézségei esetén a gyermek iskolai teljesítménye kudarcossá válhat.