Iskolaérettség kritériumai – mikor mehet iskolába a gyerek?

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, az Iskola előkészítő foglalkozások szakértője, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

Azok az óvodások, akik az adott év augusztus 31-éig betöltik a hatodik életévüket tankötelessé válnak. De vajon biztosan iskolaérett a gyermekem? – teszi fel magának a kérdést sok szülő. Honnan tudom, hogy érett-e? Hogy menni fog a gyereknek a suli? A nyáron született gyermekek esetében a szülők gyakran aggódnak amiatt, hogy a gyermekük felzárkózik-e a korábban született társaikhoz képest az iskolai teljesítményben és az iskolaérettségben. Más szülők pedig bizonytalanok lehetnek abban, hogy gyermekük fejlődése megfelelő-e az iskolakezdéshez. Ha a gyermek fejlődése késik vagy eltér a társadalmilag elfogadott normáktól, a szülők elbizonytalanodhatnak azzal kapcsolatban, hogy készen áll-e a gyerek az iskolai kihívásokra.

Sokan amiatt aggódnak, hogy hogyan értékeljék gyermekük kognitív és szociális képességeit, és hogy ezek elegendőek lesznek-e az iskolai környezethez való alkalmazkodáshoz.

Ebben a cikkben az iskolaérettség kritériumait fogom körbejárni, hogy ezzel segítsek a bizonytalan szülőknek, mikor van szükség segítségre az iskolára való felkészülésben és hogyan tudják megkönnyíteni a gyerek számára az iskolakezdést.

Az iskolaérettség feltételei

Az iskolaérettség olyan idegrendszeri érettségi állapotot jelent, amelyet nem lehet siettetni, gyorsítani vagy kierőszakolni. Ahhoz, hogy az iskolai elvárásoknak meg tudjon felelni a gyermek, szükséges a testi-lelki-pszichés- és szociális érettség elérése az óvodáskor végére. Nézzük meg részletesen is ezeket a feltételeket:

Fizikai érettség feltételei

– a gyermek testsúlya eléri a 20-22 kg-os súlyhatárt,

– a 120-130 cm-es magasságot,

– hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz, fizikailag, fizikálisan fejlett, teherbíró, csont- és izomrendszere megfelelően fejlődik

– elindul a fogváltás, (ez az idegrendszeri érettséget jelzi, ami alkalmassá teszi a gyermeket az iskola megkezdésére)

– mozgása összerendezettebb, harmonikus, finommozgásra képes,

– kialakult a jobb vagy balkezesség dominanciája

– korának megfelelően terhelhető, azaz, képes naponta négyszer 30 percet egy helyben ülni és irányítottan dolgozni

iskolaérettség kritériumai
Az iskolaérettség kritériumai számos tényezőből állnak

Szociális érettség feltételei

 • képes kortársaival és a felnőttekkel is együttműködni
 • képes a szabályokat betartani
 • képes elfogadni az irányítást
 • képes önállóan öltözni, vetkőzni, enni

Érzelmi érettség feltételei

 • a legfontosabb, hogy érdeklődjön az iskola iránt
 • képes alkalmazkodni a változásokhoz
 • jól tűri a kudarcot (például, ha társasjátékozás közben nem ő lesz a nyertes, nem borul ki)
 • kitartóan próbálkozik, az első sikertelenség után nem adja fel
 • szükségletei kielégítését képes késleltetni

Mentális érettség feltételei

 • a gyermek ismeri és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát
 • képes elszámolni minimum 10-ig
 • le tud rajzolni egy embert
 • képes pálcikával vagy korongokkal összeadni, kivonni 5-ös számkörben
 • képes érthetően, folyamatosan kommunikálni
 • tud kép alapján hosszabb mondatok formájában leírást adni
 • végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét
 • tudja hány éves, hol lakik, szüleit hogy hívják
 • ismeri az évszakokat, fel tudja sorolni a hét napjait
 • ismeri a színeket
 • tisztában van a környezetére vonatkozó egyszerű ismeretekkel
 • konkrét fogalmakat egyszerű mondatok használatával képes elmagyarázni
 • figyelme felkelthető és fenntartható, ha esetleg elterelődne, akkor vissza lehet vezetni a feladathoz
 • feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg
 • egyszerűbb összetett mondatot és 4-5 egyjegyű számot képes megismételni egyszeri hallás után
 • egy megtekintett kép részleteit fel tudja idézni
 • képes képek, jelek sorrendiségét helyesen észleni és tudja folytatni a megkezdett sorozatot
 • saját testén a testrészeket helyesen felismeri, megnevezi és meg is mutatja azokat
 • térbeli viszonyokat helyesen tud értelmezni, a névutós szerkezeteket (előtt, alatt, fölött…) képes helyesen alkalmazni, ismeri a jobb-bal irányokat
 • nincs súlyos beszédhibája
 • mondatalkotása megfelel a magyar nyelv alapvető szabályainak
 • szókincse korának megfelelő

Hogyan segíthet a szülő?

Ha szülőként úgy érezzük, hogy gyermekünk nem felel meg az iskolaérettség feltételeinek, egyrészt, kérvényezhetjük az Oktatási Hivatalnál, hogy a gyerek maradhasson még egy évet az óvodában. Fontos megjegyezni, hogy a kérvény önmagában nem jelenti automatikusan az engedélyt is, a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálatnál történő vizsgálat fogja eldönteni, hogy maradhat-e még az óvodában a gyermek vagy sem.

Másrészt dönthetnek úgy is a szülők, hogy megfelelő és célzott fejlesztés segítségével készítik fel a gyereket a zökkenőmentes iskolakezdésre.

Az iskolakezdés nagy változás mind a gyermek, mind a szülő számára. A szülőknek fontos szerepe van abban, hogy lelkileg is felkészítsék gyermeküket az iskolakezdésre.

Beszélgess a gyermekeddel az iskoláról, az iskola jelentőségéről, az ottani tapasztalatokról és az ottani várható tevékenységekről. Engedd meg neki, hogy kérdéseket tegyen fel, és törekedj arra, hogy mindent megértsen.

Ha lehetséges, látogass el az iskolába a gyermekeddel, hogy megismerje a környezetet, találkozzon az iskola dolgozóival és egy kicsit otthonosabban érezze magát az iskolában.

Segíts a gyermekednek abban, hogy felkészüljön az iskolai rutinra. Gyakoroljátok együtt például az öltözködést, az evést, a tisztálkodást és az alapvető kommunikációs készségeket.

Bátorítsd a gyermekedet a függetlenségre és az önállóságra az iskolában. Tanítsd meg neki, hogyan oldja meg a problémákat és hogyan kérjen segítséget, ha szüksége van rá.

Legyél támogató és biztató a gyermekeddel szemben az iskolakezdés során. Ne feledd, hogy ez egy nagy lépés számára, és fontos, hogy érezze, hogy te mindig mellette vagy és büszke vagy rá.

Ne feledd, hogy az iskolakezdés nem csak a gyermeked számára lehet kihívás, hanem neked is szükséged lehet időre, hogy alkalmazkodj az új helyzethez. Legyél türelmes magaddal és a gyermekeddel egyaránt.

Készüljetek az iskolára játékosan!

Ma már számtalan fejlesztő játék, társasjáték elérhető az interneten. Például az én webshopomban is. Ezekkel a játékokkal otthon, közösen, együtt szórakoztató módon tudtok felkészülni az iskolára, úgy, hogy a megfelelő készségeket erősítitek, fejlesztitek észrevétlenül. Nagy előnyük ezeknek a társasjátékoknak, hogy a gyerek nem “kötelező feladatként” éli meg a tanulást, sokkal inkább játéknak és kikapcsolódásnak.

A fejlesztő társasjátékoknak számos előnye van az iskolakezdés szempontjából. Segítik a gyerekeket abban, hogyan kommunikáljanak másokkal, hogyan működjenek velük együtt és hogy megértsék azokat a szabályokat és normákat, amelyek az együttműködést és a társas interakciókat irányítják.

A fejlesztő társasjátékok gyakran olyan helyzeteket és problémákat állítanak a gyerekek elé, amelyek megoldásához kreativitásra és gondolkodásra van szükség. Ezek a játékok fejlesztik a gyerekek problémamegoldó képességét és kritikai gondolkodását.

A kifejezetten fejlesztésre irányuló játékok általában figyelmet és koncentrációt igényelnek a játékmenet és a szabályok követéséhez. Ez segíthet a gyerekeknek abban, hogy megtanulják koncentrálni figyelmüket és kezelni az ingeráradatot, ami az iskolában is hasznos készség lesz.

Lehetőséget adnak a gyerekeknek arra, hogy önállóan gondolkodjanak és döntéseket hozzanak a játék során. Ez segíthet abban, hogy megtanulják értékelni a lehetőségeket, és megtanuljanak felelősséget vállalni a döntéseikért. Természetesen egyelőre még a saját szintjüknek megfelelően.

Továbbá lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a gyerekek megértsék mások érzéseit és szükségleteit, és megtanuljanak együttműködni másokkal a közös célok eléréséért.

Ezek az előnyök hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek sikeresen alkalmazkodjanak az iskolai környezethez, és megfeleljenek az ottani kihívásoknak. A fejlesztő társasjátékok nemcsak szórakoztatóak, hanem fontos eszközök is lehetnek a gyerekek kognitív és szociális fejlődésének támogatásában.

Iskolaelőkészítő foglalkozások

A szakemberek által nyújtott iskolafelkészítő foglalkozásokat kifejezetten olyan feladatok jellemzik, amelyek segítik a gyerekeket az iskolára való felkészülésben és az átmenetben az iskola és az óvoda között.

Ahhoz, hogy a gyermek az iskolában megtanuljon írni, olvasni és számolni olyan tulajdonságokkal és mozgáskészséggel kell rendelkeznie, melyek az iskolai tanuláshoz szükséges készségeket és képességeket erősítik.

Az iskola előkészítő foglalkozások, olyan játékos készségfejlesztéssel segítenek a gyermeknek, melyre később az iskolai munka, tanulás épülhet.

Mire fókuszálnak ezek a foglalkozások?
– Mozgásfejlesztés
– Szókincsbővítés
– Hallási és vizuális differenciálás
– Memória-, figyelem fejlesztése
– Téri tájékozódás fejlesztése
– Szerialitás fejlesztése

A foglalkozások nem csak az óvodások készségeit fejleszti, hanem a magabiztosságát is, hogy a gyermek képes legyen az iskolakezdés akadályait venni és képes legyen a hatékony tanulásra.

Az iskolakezdésre előkészítő foglalkozások gyakran lehetőséget nyújtanak a szülőknek is arra, hogy tanácsot kapjanak és megvitassák az iskolakezdéssel kapcsolatos kérdéseiket és aggodalmaikat. A szakemberek segíthetnek abban, hogy a szülők magabiztosabban és hatékonyabban támogassák gyermeküket az iskolai felkészülés során.

Ezek a foglalkozások fontos lehetőséget jelentenek a gyerekeknek és a szülőknek az iskolai környezetbe való sikeres átmenet támogatására.

NILD Tanulás Terápia

NILD Tanulás Terápia

Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

AStOP - Auditív- Stresszt Oldó program

 

Sokszor nem is sejtik a szülők, hogy a gyermek tünetei, panaszai mögött a stressz, az ingerek túltelítődése áll. Az AStOP – Auditív Stresszoldó program online elérhető az ország egész területéről!