Képességfejlesztés az óvodában és otthon játékosan

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, az Iskola előkészítő foglalkozás szakértője, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

A képességfejlesztés az óvodában olyan folyamatot jelent, amely során a pedagógusok és a gyerekek együtt dolgoznak azon, hogy különböző területeken fejlesszék és erősítsék a gyerekek kognitív, szociális, emocionális és motoros készségeit. Az óvodai képességfejlesztés alapvető célja az, hogy előkészítse a gyerekeket az iskolai tanulásra és az élet későbbi kihívásaira.

A gyerekeknek lehetőségük van különböző játékokban, csoportos tevékenységekben való részvételre, amelyek segítik a szókincs bővítését, a problémamegoldó képességeket, a szociális készségeket, a finommotoros és nagymozgásos képességeket és egyéb fontos területeket.

képességfejlesztés az óvodában
Fontos, hogy a képességfejlesztés az óvodában örömteli legyen a gyerekek számára

Mik az óvodai képességfejlesztés területei?

Az óvodai környezet ideális helyszín a gyerekek széleskörű fejlődésének támogatására. A képességek fejlesztésének területei átfedésben vannak egymással és a fejlődés különböző aspektusait célozzák meg. 

Kognitív fejlesztés: mint például a figyelem, a memória, a gondolkodás és a problémamegoldás. Fontos, hogy olyan tevékenységeken keresztül fejlesszék ezeket a kognitív képességeket, mint például a számolás, a színek és formák felismerése, az összehasonlítás, a kategorizálás stb.

Szociális és érzelmi fejlesztés: az óvodában a gyerekek megtanulják megérteni és kezelni az érzelmeiket, valamint kialakítani és fenntartani a pozitív kapcsolatokat másokkal. Ez magában foglalja az együttműködést, az empátiát, az önállóságot, az önkontrollt és a konfliktuskezelést, az érzelmi intelligencia fejlesztését.

Finommotorika és nagymozgás fejlesztés: a motoros fejlesztés az óvodások mozgásának fejlesztésére összpontosít, beleértve a nagymozgásokat (pl. futás, ugrás) és a finommotoros készségeket (pl. ceruza fogás, apróbb kézmozdulatok). A játékos mozgásos tevékenységek, például mászás, ugrálás, festés, rajzolás és kis építőjátékok használata segítik ezen készségek fejlődését.

Nyelvi fejlesztés: az óvodában a gyerekek szókincsét is bővítik, megtanulják a nyelvhasználat alapjait és fejlesztik a kommunikációs készségeiket. Ez magában foglalja a beszédhallás és a nyelvi megértés fejlesztését, valamint a beszéd és a kommunikáció különböző formáinak gyakorlását.

Kreatív fejlesztés: a kreatív tevékenységek, mint például a rajzolás, festés, kézműveskedés, zenélés és versek, mondókák tanulása, segítik a gyerekek kreativitásának és képzelőerőjének fejlődését, valamint ösztönzik őket az önkifejezésre.

Mik a készségek fejlesztésének formái?

Az óvodában számos formában lehet és kell is készségfejlesztést végezni, hogy a gyerekek sokoldalúan fejlődhessenek. 

Játékos tanulás: az óvodások fejlesztésének az egyik legfontosabb módja a játékos tanulás. A különböző játékok és tevékenységek révén a gyerekek szórakoztató módon tanulnak és fejlődnek, miközben megismerik a világot és különféle készségeket sajátítanak el.

Csoportos tevékenységek: a csoportos tevékenységek során a gyerekek együtt dolgoznak másokkal, megosztják az ötleteiket és együttműködnek a közös célok elérésében. Ez segít fejleszteni a szociális készségeket, a kommunikációt és az együttműködést.

Szabad játék: a szabad játék során a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy saját érdeklődési körüknek megfelelően válasszanak tevékenységeket és játékokat. Ez segít abban, hogy ösztönözzék a kreativitást, az önállóságot és a döntéshozatalt.

Strukturált tevékenységek: a strukturált tevékenységek során az óvodapedagógusok irányítják a tevékenységet és célzottan fejlesztik a különböző készségeket. Például kézműves foglalkozások, matematikai játékok vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek lehetnek részei a strukturált tevékenységeknek.

Kísérletező tevékenységek: az óvodások kísérletező tevékenységeken keresztül fedezhetik fel a körülöttük lévő világot és saját képességeiket. Például megvizsgálhatják az anyagok tulajdonságait, kísérletezhetnek a színekkel vagy a formákkal és felfedezhetik az ok-okozati kapcsolatokat.

Iskolai előkészítő foglalkozás és a képességek fejlesztése

Az iskolai előkészítő foglalkozás vagy szolgáltatás, olyan program vagy tevékenységsorozat, amelyet az óvodák vagy más szakemberek kínálnak azért, hogy felkészítsék az óvodásokat az iskolai tanulásra és az iskolai környezetben való sikeres részvételre. Ezek a foglalkozások általában olyan készségeket és ismereteket céloznak meg, amelyek fontosak az iskolai életben való boldoguláshoz.

Az egyéni iskolaelőkészítő foglalkozás segít a gyermeknek az óvoda és az iskola közötti magabiztos átmenetben. Az első osztályt nagyon nagy különbségekkel kezdhetik meg a gyerekek, hiszen az egyéni fejlődésük, fejlettségük tekintetében nem mindegyikük tart azonos szinten. A foglalkozásokon ezeket a különbségeket, mi, szakemberek dolgozzuk le a fejlesztések, feladatok, játékok segítségével. A cél, hogy a gyermek könnyedén vegye az iskolai akadályokat.

Az iskolai előkészítő foglalkozások számos módon segíthetnek a képességfejlesztésben:

  • Az iskolai előkészítő foglalkozásokban általában olyan tevékenységek szerepelnek, amelyek segítik a gyerekek kognitív képességeinek fejlődését, például a számolást, a betűk és számok felismerését, az alapvető matematikai és nyelvi koncepciók megértését.
  • Az iskolai előkészítés lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek megtanulják az együttműködést, az empátiát, az önállóságot és az önkontrollt, amelyek fontosak az iskolai környezetben való sikeres részvételhez és az iskolai kapcsolatok kialakításához.
  • Ezek a foglalkozások tartalmaznak olyan tevékenységeket is, amelyek segítik a gyerekek nagy- és finommotoros készségeinek fejlődését, például játékos mozgásos tevékenységeket, sportolási lehetőségeket és kézügyességet fejlesztő játékokat.
  • A gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy gyakorolják a kommunikációt, a beszéd és hallgatás készségét, a történetek elbeszélését és a kérdések feltevését, ami segíthet abban, hogy magabiztosan kommunikáljanak az iskolában.
  • Az iskolai előkészítő foglalkozások során a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy gyakorolják az önálló gondolkodást és döntéshozatalt, valamint megoldási stratégiákat tanuljanak a problémák kezelésére, ami segíthet az iskolában való sikeres tanulásban.

Hogyan tud segíteni a szülő otthon?

Fontos, hogy a szülők játékos és interaktív tevékenységeket szervezzenek a gyerekeknek otthon. Ez lehet társasjáték, kézműves foglalkozás, építőjáték, homokozás vagy akár szabad játék a kertben. Ezek a tevékenységek segíthetnek a gyerekeknek kreatív, szociális és motoros készségeik fejlesztésében.

Az olvasás fontos része a gyerekek kognitív és nyelvi fejlődésének. A szülőknek lehetőségük van arra, hogy rendszeresen felolvassanak gyermeküknek, és beszéljenek az olvasott történetekről. Ez segíthet a szókincs bővítésében, a beszédértés fejlesztésében és az érzelmi kapcsolatok erősítésében.

A mindennapi tevékenységek, mint például az ételkészítés, az öltözködés vagy az otthoni takarítás is lehetőséget kínálhatnak a készségfejlesztésre. Például az ételkészítés során a gyerekek tanulhatnak számolást, mennyiségeket, alapvető matematikai fogalmakat, valamint finommotoros készségeket is fejleszthetnek.

A szülők játékos tanulási tevékenységeket is szervezhetnek otthon, amelyek segíthetnek a gyerekeknek az alapvető készségek fejlesztésében. Például játékos matematikai vagy nyelvi feladatok, puzzle-k, vagy olyan okos játékok, amelyek serkentik a problémamegoldó képességeket. Erre a cikkben még ajánlok játékokat is.

Fontos, hogy szülőként szánjunk időt a szabad játékra és együtt töltött időre is. Legyen lehetőségük a gyerekeknek szabadon játszani, amikor nem szabjuk meg a “hogyant” és a “mit”, egyszerűen csak hagyjuk, hogy a gyerek irányítson és szárnyaljon a fantáziája. Ez lehetőséget teremt arra, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsunk ki a gyerekekkel és együtt fedezzük fel a világot.

Minél több időt töltsünk a szabadban hintázással, csúszdázással, homokozással, biciklizéssel.

Az otthoni készségfejlesztés során a legfontosabb az, hogy a szülők támogató és ösztönző környezetet teremtsenek és élvezzék az együtt töltött időt a gyerekekkel. A fent említett tevékenységek segíthetnek a gyerekek fejlődésében és önbizalmának növelésében.

Képességfejlesztés játékokkal

Mozgásfejlesztő játék

Miért fontos már egészen kicsi gyerekkorban a mozgáskoordináció fejlesztése? Azért, mert abban az esetben, ha nem megfelelően fejlődik a gyermek idegrendszerének ezen területe, problémái adódhatnak például a szem-kéz koordináció területén, vagy a téri tájékozódás során. Ezek pedig nélkülözhetetlenek az írás és az olvasás tanulásához.

Gyorsan és ügyesen–mozgáskoordinációt fejlesztő csomag 6–6+ éveseknek

A játék tesztelések során azt tapasztalták, hogy a gyerekek várták, hogy mikor játszhatnak újra ezzel a játékkal. A valóság az, hogy manapság keveset mozognak a gyerekek, emiatt az “ügyetlenebbek”, nem szeretnek mozogni, szinte szenvednek az óvodai/iskolai mozgásos foglalkozásokon. Társaik jelzőket, címkéket akasztanak az ügyetlenebb gyerekekre. Ennek a játéknak a segítségével a gyerekeket motiválja a sikerélmény és a győzelem. A játékot kipróbálók véleménye szerint a gyerekek élvezik ezt a társasjátékot és mozgásuk, aktivitásuk jelentősen megváltozott. Számos esetben már néhány hét alatt jelentős fejlődés várható.

Finommotorikát fejlesztő játék

Ezen készségek fejlesztése nem csak a kézügyesség javulását eredményezi, hanem elősegíti a szem-kéz koordinációt, és a későbbiekben az íráskészség alapját is képezi.

Djeco Varázslatos képek- transzfer technikával

A Djecotól a már jól megszokott minőségű, egyedi képkészítő, melyek transzfer technikával készülnek. A metál hatású képek elkészítése két lépésben történik.
1. Ragaszd fel a kívánt helyre az adott ragasztós felületű (átlátszó) motívumot.
2. Távolítsd el az azt fedő fóliát!
3. A ragasztós felületre tedd rá a metál színű lapot!
A motívum bárhová felragasztható ahová csak szeretnénk.

Beszédkészség, szókincsbővítés

A szókincsbővítés és ezzel együtt a beszédkészség megfelelő szintje a gyerekeknél elengedhetetlen az iskolai tanulmányok megkezdése előtt és alatt is, hogy a lehető legjobb eredményeket tudják elérni és ne kudarcként éljék meg az iskolát.

Szómágus – nyelvi képességfejlesztő csomag 4–5 éveseknek

A Szómágus játék előkészíti az írás-olvasás tanulását. A Szómágus komplex módon fejleszti a beszédkészséget, szókincset, a gondolkodást, a vizuális és auditív memóriát, valamint a matematikai-logikai gondolkodást és a téri-vizuális készségeket.

Memória, figyelemfejlesztés

Az iskolai teljesítményhez, a tanuláshoz elengedhetetlen képességek. A memória és a figyelem fejlesztése ezért különösen fontos, nagy hangsúlyt fektetve a memória és figyelem tartósságának kialakítására.

A gyermekek figyelmi készségeinek fejlesztése nem csupán a nevelés egy része, hanem egy olyan kiemelkedő elem, amely meghatározza a kognitív és szociális fejlődésüket. Az óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára a gyermekkor a felfedezés, a tanulás és az alapvető készségek kialakítása szempontjából kritikus időszak. Ebben a dinamikus fejlődési szakaszban a figyelem olyan alapvető képesség, amely befolyásolja a tanulás hatékonyságát és az élet későbbi szakaszaiban való boldogulást.

Mini utazó játék – Történetszövés-memória – Sztori

Utazás közben játszható verbális emlékezetet fejlesztő játék.
Húzz egy kártyalapot, mondj róla egy mondatot. Folytasd a történetedet a következő kártyán lévő képnek megfelelően. Jegyezd meg a mesét, mert mielőtt az újabb kártya alapján folytatod a történetet, el kell tudnod ismételni az előzményeket! Légy humoros és a jó kedv garantált!

A játék fejleszti a figyelmet, emlékezetet, fogalmazási készséget, kreativitást, fantáziát, szókincset, kommunikációt.

Téri tájékozódást fejlesztő játék

A téri orientáció képessége elengedhetetlenül fontos az iskolai tanulmányok során, ugyanis ez a készség segíti elő a síkban és a térben való tájékozódást. Ez elengedhetetlenül fontos az olvasás, írás és számolás elsajátításához.

Programmino-téri orientációt fejlesztő játék

Ez a játék 24 feladványt tartalma. A megfelelő mezőre helyezett irányokat jelölő lapkákkal a gyermek segíthet például a macinak eljutni a mézesbödönhöz. Egyenesen haladó és 90 fokban elforduló nyilak közül választhat a gyermek. Önellenőrzésre is van lehetőség a megoldáskártyákkal. A játék segítségével fejleszthető a síkban tájékozódás-, és a logikai képesség is.

Maci játék - ingyenes társasjáték óvodásoknak

 

macis játék

Ingyenesen letölthető társasjáték a óvódás gyermeked fejlesztéséhez!

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

AStOP - Auditív- Stresszt Oldó program

 

Sokszor nem is sejtik a szülők, hogy a gyermek tünetei, panaszai mögött a stressz, az ingerek túltelítődése áll. Az AStOP – Auditív Stresszoldó program online elérhető az ország egész területéről!