Matematikai készségek fejlesztése óvodában

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, az Iskola előkészítő foglalkozások szakértője, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

Miért fontos a matematikai készségek fejlesztése óvodában? Mert a matematika mindenütt jelen van. A mindennapjaink része. Fejlesztése pedig már a kicsiknél is elengedhetetlenül fontos feladat. Nem csak amiatt, hogy az iskolában minél jobb eredményeket érjenek el, hanem amiatt is, mert gyakorlatilag megkerülhetetlen az életben.

Miért fontos a matematika a mindennapi életünkben?

A matematika alapvető fontosságú például a pénzügyeink kezelésében. Számolnunk kell a kiadásainkat, bevételeinket, néhány esetben a kamatlábakat, befektetéseket és esetlegesen a hitelkamatokat is. De használjuk sütéskor, főzéskor a mennyiségek, mértékegységek esetén is.

De a matematikai készségek segítenek az idő hatékonyabb kezelésében is. Például tervezhetjük az időnket, kiszámolhatjuk, hogy mennyi időre van szükségünk bizonyos feladatok elvégzéséhez, vagy hogy mikor érünk oda egy adott helyre.

Matematikai ismeretek nélkül nehéz lenne kiszámolni a vásárlások során a kedvezményeket, árengedményeket, kedvezőbb ajánlatokat.

GPS rendszerek, térképek, iránytűk használatakor is matematikai algoritmusokra támaszkodunk, hogy meghatározzuk a leggyorsabb vagy legoptimálisabb útvonalat.

A sportban a matematikai elvek segítenek az erő, sebesség, távolság és egyéb paraméterek számításában, valamint az edzésprogramok kidolgozásában.

Ez csak néhány példa arra, hogy a matematika mennyire elengedhetetlen a mindennapi életünkben. Segít abban, hogy jobban megértsük a világot és hatékonyabban tudjunk navigálni az élet különböző területein.

Miért fontos a matematikai képességek fejlesztése óvodában?

Az óvodában a matematikai képességek fejlesztése számos fontos előnnyel jár a gyerekek számára:

  • A matematikai alapok, mint például a számok, alakzatok, minták felismerése és rendezése az élet számos területén alapvető fontosságúak. Az óvodai matematikai tevékenységek segítenek a gyerekeknek, ezeknek a készségeknek a kialakításában és megerősítésében.
  • A matematika ösztönzi a logikai gondolkodást és a problémamegoldó készségeket. Az óvodásoknak különböző problémákat kell megoldaniuk, például formákkal, színekkel, számokkal kapcsolatban. Ez a gondolkodásmód segíti őket abban, hogy később könnyebben kezeljék a komplexebb matematikai problémákat.
  • A matematika sikeres kezelése pozitív hatással van a gyerekek önbizalmára és önértékelésére. Ha sikerül nekik megérteni és kezelni a matematikai fogalmakat, akkor magabiztosabbak lesznek nemcsak a matematikában, hanem más területeken is.
  • A megfelelően előkészített és érdekes matematikai tevékenységek segíthetik a gyerekeket abban, hogy pozitív hozzáállást alakítsanak ki a tanuláshoz és a matematikához. Ha már az óvodában érdekesnek és élvezetesnek találják a matematikát, nagyobb valószínűséggel lesznek motiváltak és elkötelezettek a későbbi tanulmányaik során is.
  • Segíti a gyerekeket az iskolai matematika tanulására való felkészülésben. Az iskolába való átmenet könnyebb lesz számukra, ha már az óvodában megismerkedtek a számokkal, alakzatokkal és más matematikai alapfogalmakkal.
matematikai készségek fejlesztése óvodában
A matematikai készségek fejlesztése óvodában nagyon fontos – és nem csak az iskola miatt

Fontosabb területei

Az óvodai matematikai nevelést általában három nagyobb tevékenységi körbe lehet csoportosítani:

Számolás és számismeret: ez a tevékenységi kör a számokkal, számolással és a számrendszerrel kapcsolatos. Az óvodások megismerkednek a számokkal minimum 10-ig, megtanulják azokat felismerni, felsorolni és összeadni, kivonni különböző játékos feladatok és tevékenységek révén.

Mennyiségi fogalmak és relációk: ide tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a mennyiségekkel, alakzatokkal, méretekkel és térbeli helyzetekkel foglalkoznak. Az óvodásoknak lehetőségük van különböző tárgyakat összehasonlítani méretük, tömegük, hosszuk vagy vastagságuk alapján, valamint alapvető térbeli fogalmakat, mint például felül-alul, előre-hátra megérteni és gyakorolni.

Rendszerezés és osztályozás: a gyerekek észlelési képességeit és kategorizáló készségeit célozza meg. Az óvodásoknak lehetőségük van különböző tárgyakat, formákat, színeket és mintákat osztályozni, csoportosítani és rendezni az azonosságok és különbségek alapján.

Ezek a tevékenységi körök átfedésben vannak egymással és közösen segítik a gyerekeket abban, hogy megértsék és megszeressék a matematikát már az óvodás évek alatt.

Hogyan történik a matemaikai képességek fejlesztése az óvodában?

Az óvodások számára a játék a legfontosabb tanulási eszköz. Játékos tevékenységek, például számolós játékok, építőjátékok, logikai és gondolkodási játékok, valamint matematikai kártyajátékok segítenek a számok, alakzatok, minták és más matematikai fogalmak megértésében és megerősítésében.

Fontos, hogy a gyerekek kézzelfoghatóan ismerjék meg a különböző matematikai fogalmakat. Érintés, manipuláció és különböző érzékelési tevékenységek révén például megismerkedhetnek a különböző formákkal, számokkal, mennyiségekkel és egyéb matematikai elemekkel.

A matematikai fogalmakat énekkel és mozgással kombinálva könnyebben megjegyzik és megértik az óvodások. Például énekelhetnek számokról, színekről, alakzatokról, vagy akár mozoghatnak az alakzatok vagy számok formájában.

A matematikai fogalmak beépítése történetekbe, mesékbe vagy játékokba segít az óvodásoknak abban, hogy könnyebben megértsék és megtartsák ezeket a fogalmakat. Például történetek segítségével lehet számolni, összeadni vagy csoportosítani különböző tárgyakat.

Az óvodásoknak lehetőséget kapnak arra is, hogy strukturált és szabályozott környezetben gyakorolják a matematikai készségeket. Például a csoportos tevékenységeken keresztül, ahol a gyerekek együtt dolgozhatnak, vagy éppen akár egyéni feladatokon keresztül, amelyek segítenek abban, hogy mindenki a saját tempójában haladjon.

Milyen matematikai képességekkel kell rendelkeznie a kisgyermeknek az óvodáskor végére?

Az óvodáskor végére ideális esetben a gyerekek már sok alapvető matematikai képességgel rendelkeznek. Ezek közé tartoznak:

Számismeret és számolás: a gyerekek képesek felismerni, megnevezni és elszámolni legalább 10-ig. Megismerik a számokat és azok sorrendjét, valamint képesek egyszerű matematikai műveleteket végrehajtani, például összeadást és kivonást az 5-ös számkörben.

Alakzatfelismerés: ismerik az alapvető alakzatokat, mint például a kör, négyzet, háromszög és téglalap. Meg tudják nevezni ezeket az alakzatokat és képesek azokat azonosítani a környezetükben.

Mennyiségi fogalmak: a gyerekek megismerik az alapvető mennyiségi fogalmakat, mint például sok, kevés, több, kevesebb, nagyobb, kisebb, ugyanannyi stb. Képesek összehasonlítani különböző mennyiségeket és azokat sorba rendezni.

Mintázatok és sorrendek felismerése: képesek felismerni és folytatni egyszerű mintázatokat, például színes, alakzati vagy számsorokat. Rendelkeznek a sorrendiséggel kapcsolatos alapvető fogalmakkal, például tudják, hogy mi jön előbb, mi jön utána.

Különbségek és hasonlóságok felismerése: a gyerekek képesek különbséget tenni tárgyak, formák, számok vagy más matematikai elemek között. Tudják azonosítani az azonos és különböző tulajdonságokat.

Térbeli és síkbeli ismeretek: a gyerekek képesek azonosítani alapvető térbeli fogalmakat, például felfelé, lefelé, előre, hátra, jobbra, balra stb. Meg tudják határozni egy tárgy helyét egy térben vagy egy térbeli tárgyhoz viszonyítva.

Ezek az alapvető matematikai képességek segítenek a gyerekeknek abban, hogy sikeresen kezeljék az iskolai tanulmányaikat és a mindennapi életben előforduló matematikai kihívásokat. Fontos azonban megjegyezni, hogy minden gyermek egyedi és fejlődési ütemű, ezért nem minden gyerek fog azonos szinten állni az óvodás évek végére és ez rendben van. Az óvodai tevékenységeknek és játékoknak a fejlődési szintnek megfelelőnek kell lenniük, hogy minden gyermek sikeresen fejlődjön matematikai téren is.

Ha úgy gondolod, gyermeked fejlődése érdekében iskolai előkészítő foglalkozásokon vennétek részt, már online is elérhető nálam. Részletekért kattints ide!

Játékos feladatok a fejlesztéshez

Mini Ovi sorozat

Fejlesztéssel foglalkozó szakemberek által összeállított színes, több képességterületet együttesen fejlesztő feladatok tartalmazó csomag. A komplex fejlesztő csomagban egy Mini Ovi Alaptáblát és ötféle Játékos Oktató Feladatkártya-csomagot található. (1. Alaptábla, 2. játékos gondolkodás, 3. beszéd, 4. memória, 5, logikai gondolkodás, 6. számolás fejlesztésére használható feladatkártyák)

Kuvik matek doboz

A gyermekednek már könnyen megy a számolás mechanikusan tízig, de tudja valójában mi az a tíz? A matek dobozban található sok színes eszköz végtelen lehetőséget rejt, amivel a közös játék során észre sem veszed , hogy mennyi mindent megtanítasz a gyerkőcödnek. Pálcák, korongok, színes formák, minden egy dobozban megtalálható. A matematika tanulás a Kuvikkal egyszerűbb, mint gondolnád! A Matek doboz nem Meixner-módszertan szerint készült.

Bingó a számokkal- matematikai képességeket fejlesztő játék

Fedezd fel a Djeco által tervezett Számolós Bingo társasjátékot, egy különleges és izgalmas játékot, ami lehetővé teszi a kisebb gyerekek számára, hogy játékos formában sajátítsák el a számlálás és számolás alapjait.

Ajánlott életkor: 4 éves kortól kezdődően, így kiválóan alkalmas az óvodás korosztály számára. A 2-4 játékosnak tervezett játékmenet biztosítja, hogy a gyerekek aktívan részt vehessenek a játékban, és mindenki számára egyenlő esélyt biztosít a győzelemre. A Djeco Számolós Bingo társasjáték egy kiváló választás minden szülő számára, aki szeretné gyermekét játékosan megismertetni a matematika alapjaival.

Ez csak néhány ötlet arra, hogy hogyan lehet játékosan fejleszteni az óvodások matematikai képességeit. Fontos, hogy a játékokat a gyerekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően válasszuk ki.

Néhány lehetséges jel vagy tünet a diszkalkuliára óvodáskorban:

Igen, már óvodáskorban is lehetnek bizonyos jelek, tünetek, amelyek utalhatnak diszkalkuliára, bár ezek gyakran nem egyértelműek és más fejlődési eltérések is állhatnak a háttérben. A diszkalkulia egy tanulási nehézség, amely a matematikai képességekben mutatkozik meg és többek között a számolási, számértési és matematikai problémamegoldási képességekkel kapcsolatos nehézségeket jelentheti.

Néhány lehetséges jel vagy tünet a diszkalkuliára óvodáskorban:

– Az óvodás gyerek nehezen tudja megkülönböztetni a számokat, vagy nehezen tudja azokat helyesen megnevezni.

– A gyereknek nehézségei lehetnek a számok sorrendjének megjegyzésével és követésével.

– Nehézségei lehetnek a mennyiségi fogalmakkal, például nehezen érti meg, hogy mi a sok, mi a kevés, mi a több, mi a kevesebb stb.

– A gyerek nehezen tudja azonosítani és megnevezni az egyszerű alakzatokat és mintákat, vagy nehezen tudja folytatni az egyszerű mintázatokat.

– Nehézségei lehetnek az egyszerű számolási feladatokkal, például nehezen tud összeadni vagy kivonni kis számokat.

– A gyerek nehezen boldogulhat matematikai játékokkal vagy tevékenységekkel, például nehéz lehet neki megérteni az alapvető szabályokat vagy követni a játékmenetet.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a jelek nem feltétlenül jelentik egyértelműen a diszkalkulia jelenlétét és más fejlődési vagy tanulási kihívások is okozhatnak hasonló tüneteket. Ha aggódsz a gyermek matematikai fejlődése miatt, érdemes konzultálni egy szakemberrel (például velem), aki segíthet a helyzet értékelésében és szükség esetén további vizsgálatokat vagy fejlesztési irányvonalat javasolhat. Minél korábban felismerik és kezelik a fejlődési kihívásokat, annál jobb esély van a gyermek sikeres fejlődésére és tanulására.

NILD Tanulás Terápia

NILD Tanulás Terápia

Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

AStOP - Auditív- Stresszt Oldó program

 

Sokszor nem is sejtik a szülők, hogy a gyermek tünetei, panaszai mögött a stressz, az ingerek túltelítődése áll. Az AStOP – Auditív Stresszoldó program online elérhető az ország egész területéről!