Rossz magatartás az iskolában – Hogyan segíthet a szülő?

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, az Tanulási Coach és Kulcsár – féle mozgásfejlesztő, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

Az iskolai rossz magatartás a szülők számára sokszor sokkal aggasztóbb probléma, mint a tanulmányi teljesítmény elmaradása. De nem csupán a szülők számára jelent kihívást, a diákok életét is befolyásolja. A viselkedési problémák, nemcsak az érintett gyermek tanulmányi eredményeit rontják, hanem negatívan hatnak a tanulócsoport egészére is. Egy-egy tanóra hangulatát, dinamikáját és hatékonyságát is jelentősen rontja, ha egy vagy több tanuló rendszeresen megzavarja a rendet.

Az iskolai rossz magatartás mögött számos tényező állhat, melyek mind egyéni, mind környezeti szempontból is változatosak lehetnek. Ezek az okok gyakran összetettek, és sokszor nem könnyű azonosítani őket. Az otthoni körülmények, tanulási nehézségek, szociális hatások, mentális egészség problémák és a tanár-diák közötti kapcsolat mind befolyásolhatják a gyermek viselkedését.

Ebben a cikkben célom, átfogó képet adni az iskolai rossz magatartás leggyakoribb okairól, és olyan hatékony megoldási stratégiákat bemutatni, amelyekkel sikeresen kezelhető és javítható a diákok viselkedése.

Az iskolai rossz magatartás lehetséges okai

Az iskolai rossz magatartás hátterében számos tényező állhat, amelyek mind egyéni, mind környezeti szempontból változatosak lehetnek. Az alábbiakban részletesen bemutatom a leggyakoribb okokat.

Otthoni körülmények

Az otthoni környezet jelentős szerepet játszik a gyermek viselkedésének alakulásában. Családi problémák, mint például a szülők válása, a család anyagi gondjai, mind negatívan befolyásolhatják a gyermek érzelmi és viselkedési állapotát. Amennyiben a gyermek nem kap megfelelő támogatást és biztonságot otthon, az iskolában gyakran viselkedési problémák formájában válik láthatóvá. Az ilyen gyerekek figyelemfelkeltésre törekedhetnek, mivel otthon nem kapnak elegendő figyelmet vagy elismerést.

Tanulási nehézségek

A tanulási nehézségek, mint például a diszlexia, diszgráfia, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) vagy más speciális tanulási igények, komoly kihívást jelenthetnek a gyerekek számára. Ezek a problémák gyakran vezetnek frusztrációhoz és alacsony önértékeléshez, amiatt, mert a gyermek nehezen tudja követni a tanórákat és teljesíteni az elvárásokat. Az iskolai kudarcélmények növelhetik a rossz magatartás valószínűségét, mivel a gyermek, így próbálja kompenzálni a tanulási nehézségeit és a vele járó stresszt.

Szociális tényezők

A baráti kör és a kortársak hatása szintén jelentős szerepet játszhat a gyermek viselkedésében. A kortárs nyomás, a csoporthoz való tartozás vágya és a bullying (zaklatás) mind befolyásolhatják, hogyan viselkedik egy gyermek az iskolában. Ha a gyermek negatív hatásokkal találkozik, például ha barátai is rendbontók, vagy ha zaklatják őt, akkor nagyobb valószínűséggel fog rosszul viselkedni, hogy beilleszkedjen vagy megvédje magát.

Mentális egészség

Szorongás, depresszió, poszttraumás stressz-rendellenesség (PTSD) és egyéb mentális egészségügyi problémák gyakran járnak együtt viselkedési problémákkal. Ezek a gyerekek sokszor küzdenek az érzelmeik kezelésével, ami agresszióban, visszahúzódásban vagy más nem megfelelő viselkedési formákban nyilvánulhat meg.

rossz magatartás az iskolában
Rossz magatartás az iskolában – számos ok állhat a háttérben

Mit tehet a szülő?

A szülők és a tanárok közötti nyílt és rendszeres kommunikáció elengedhetetlen. A szülőknek fontos, hogy tájékozottak legyenek gyermekük iskolai teljesítményéről és viselkedéséről. Ez lehetővé teszi, hogy időben felismerjék a problémákat és közösen dolgozzanak a megoldáson. Az iskolai jelzések, szülői értekezletek és egyéni megbeszélések jó alkalmat biztosítanak arra, hogy a szülők megismerjék a tanárok nézőpontját és megosszák saját észrevételeiket.

Az otthoni légkör nagyban befolyásolja a gyermek viselkedését. A nyugodt, támogató és biztonságos családi környezet elősegíti a pozitív viselkedés kialakulását. A szülőknek törekedniük kell arra, hogy a napi rutin strukturált és kiszámítható legyen, mert a gyerekek jobban érzik magukat egy előre látható és rendezett környezetben. Az otthoni szabályoknak és elvárásoknak világosaknak és következeteseknek kell lenniük.

A gyerekek gyakran utánozzák a szüleik viselkedését. Ha a szülők pozitív példát mutatnak, az segíthet a gyermekeknek megérteni és elsajátítani a helyes viselkedést. A szülőknek fontos, hogy türelmesek, empatikusak és következetesek legyenek és saját magatartásukkal mutassák meg, hogyan kell konfliktusokat kezelni, problémákat megoldani és érzelmeket kifejezni. A pozitív viselkedés jutalmazása és elismerése otthon is hatékony eszköz lehet.

Amennyiben a szülők úgy érzik, hogy nem tudják egyedül kezelni gyermekük viselkedési problémáit, fontos, hogy ne habozzanak segítséget kérni. Pszichológusok, tanácsadók és egyéb szakemberek értékes támogatást nyújthatnak. Ezek a szakemberek segíthetnek az okok feltárásában, egyéni és családi terápiát kínálhatnak, valamint gyakorlati tanácsokat adhatnak a viselkedés kezelésére.

Az otthoni játékok és tevékenységek is hozzájárulhatnak a gyermek viselkedésének javításához. A különböző képességfejlesztő játékok nemcsak szórakoztatják a gyerekeket, hanem segítenek a figyelem, az önkontroll és a szociális készségek fejlesztésében is. Például a társasjátékok elősegítik az együttműködést és a kommunikációt, a memóriajátékok javítják a figyelmet és a koncentrációt, míg a stratégiai játékok fejlesztik a problémamegoldó képességeket.

A gyerekek érzelmi támogatása alapvető fontosságú. A szülőknek figyelmet kell fordítaniuk gyermekük érzelmi szükségleteire és biztosítaniuk kell számukra a szeretetet, biztonságot és elfogadást. Fontos, hogy a gyerekek tudják, hogy a szüleik mindig mellettük állnak, és számíthatnak rájuk. Az érzelmi támogatás növeli a gyermekek önbizalmát és hozzájárul a pozitív önértékelés kialakulásához, ami segíthet a viselkedési problémák megelőzésében és kezelésében.

Hogyan segíthetnek a képességfejlesztő játékok?

Ezek a játékok nemcsak szórakoztatóak, hanem fejlesztik a gyermekek kognitív, érzelmi és szociális készségeit is. Íme, hogyan használhatók a különböző képességfejlesztő játékok és eszközök a rossz magatartás javítására.

Koncentráció és figyelem fejlesztése

A koncentráció és figyelem fejlesztése elengedhetetlen a tanulási folyamat szempontjából. Azok a játékok, amelyek a memóriát és a figyelmet fejlesztik, segíthetnek a gyermekeknek abban, hogy hosszabb ideig tudjanak koncentrálni és jobban figyeljenek a feladataikra.

Memóriajátékok: Ezek a játékokat különböző kártyákkal vagy tárgyakkal játszák, amelyeket a gyerekeknek meg kell jegyezniük és párosítaniuk kell. A memóriajátékok javítják a vizuális és rövid távú memóriát.
Puzzle: A puzzle-k összerakása fejleszti a gyermekek koncentrációját, problémamegoldó képességét és kitartását.

Önkontroll és önszabályozás fejlesztése

Az önkontroll és az impulzusok szabályozása alapvető készségek a megfelelő viselkedés szempontjából. Azok a játékok, amelyek ezeket a készségeket fejlesztik, segíthetnek a gyermekeknek jobban irányítani saját viselkedésüket.

Stratégiai játékok: Az olyan játékok, mint a sakk, elősegítik a tervezési és előrelátási képességek fejlődését, amelyek fontosak az önkontroll szempontjából.
Kihívásos feladatok: Az olyan játékok, amelyekben a gyerekeknek várniuk kell a sorukra, mint például a társasjátékok, segítik az impulzusok szabályozását és a türelem gyakorlását.

Szociális készségek fejlesztése

A szociális készségek elengedhetetlenek a megfelelő társas kapcsolatok kialakításához és a konfliktusok kezeléséhez. Az olyan játékok, amelyek az együttműködést és a kommunikációt ösztönzik, javítják a gyermekek szociális készségeit.

Kooperatív játékok: Az olyan játékok, ahol a gyerekeknek együtt kell dolgozniuk egy közös cél érdekében, fejlesztik az együttműködést és a csapatmunkát.
Szerepjátékok: A szerepjátékok lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy különböző szociális helyzeteket gyakoroljanak és fejlesszék empátiájukat. Ezek a játékok segíthetnek a kommunikációs készségek és a konfliktuskezelési technikák gyakorlásában is.

Kreatív készségek fejlesztése

A kreatív játékok lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy szabadon kifejezzék magukat és fejlesszék kreativitásukat, ami hozzájárulhat az érzelmi kiegyensúlyozottsághoz és a stressz csökkentéséhez.

Építőjátékok: Az olyan játékok, mint a LEGO fejlesztik a finommotoros készségeket, a térbeli gondolkodást és a kreativitást.
Művészeti eszközök: A rajzolás, festés és kézműves tevékenységek segítenek a gyerekeknek az érzelmeik kifejezésében és a kreativitásuk kibontakoztatásában.

Mozgásfejlesztő játékok

A fizikai aktivitás fontos a gyermekek egészséges fejlődése szempontjából és segíthet az energia levezetésében, ami csökkentheti a rossz magatartás esélyét.

A foci, kosárlabda, ugróiskola és egyéb sporttevékenységek fejlesztik a gyermekek koordinációját, kitartását és csapatmunkáját. A fogócska, a bújócska vagy a táncos játékok, elősegítik a mozgás örömét és a fizikai aktivitás iránti szeretetet.

Hogyan befolyásolhatják pozitívan a képességfejlesztő játékok a gyerekek viselkedését?

A képességfejlesztő játékok nemcsak szórakoztatóak, hanem jelentős mértékben hozzájárulhatnak a gyerekek pozitív viselkedésének kialakításához és fenntartásához.

A koncentráció és figyelem fejlesztése alapvető a tanulási folyamatban és a mindennapi tevékenységek során. A képességfejlesztő játékok, például a memóriajátékok és a puzzle-k, segítenek a gyerekeknek hosszabb ideig összpontosítani egy adott feladatra. Ez a képesség az iskolai feladatok és tanórák során is hasznos, hiszen a jobb figyelem csökkenti az elkalandozás esélyét és javítja az általános viselkedést.

Az önkontroll és az impulzusok szabályozása elengedhetetlen a megfelelő viselkedéshez. A stratégiai játékok megtanítják a gyerekeknek, hogy gondolkodjanak, mielőtt cselekednének. Ezek a játékok arra ösztönzik a gyerekeket, hogy várjanak a sorukra, tervezzenek előre és mérlegeljék döntéseik következményeit. Az ilyen típusú önfegyelem és türelem gyakorlása segíthet a mindennapi életben is, például amikor várniuk kell a sorban vagy kezelniük kell a frusztrációt.

Az együttműködés, kommunikáció és empátia, alapvetőek a gyerekek társas kapcsolatai szempontjából. A kooperatív és szerepjátékok elősegítik ezeknek a készségeknek a fejlődését. Az ilyen játékok során a gyerekek megtanulják, hogyan dolgozzanak együtt másokkal, hogyan osszák meg a feladatokat és hogyan oldják meg közösen a problémákat. Az empátia és a mások iránti megértés gyakorlása hozzájárul a pozitív szociális interakciókhoz és csökkenti a konfliktusok előfordulását.

A kreativitás és a problémamegoldó képesség fejlesztése segíthet a gyerekeknek abban, hogy rugalmasabbak és találékonyabbak legyenek. Az építőjátékok és művészeti eszközök lehetőséget adnak a gyerekeknek, hogy kreatívan fejezzék ki magukat és új megoldásokat találjanak a felmerülő problémákra. A kreatív gondolkodás és a rugalmas problémafelismerés hozzájárul a pozitív viselkedéshez, mivel a gyerekek képesek lesznek jobban kezelni a kihívásokat és stresszes helyzeteket.

A fizikai aktivitás fontos a gyerekek egészséges fejlődése szempontjából és segíthet az energia levezetésében. A mozgásos játékok és sportok, mint a foci, kosárlabda vagy ugróiskola, lehetőséget adnak a gyerekeknek, hogy levezessék a felgyülemlett energiát. Az aktív játék csökkenti az agresszív viselkedés és a hiperaktivitás esélyét, valamint javítja a gyerekek általános közérzetét.

A képességfejlesztő játékok tehát több szempontból is pozitívan befolyásolják a gyerekek viselkedését. A szülők és pedagógusok számára fontos, hogy felismerjék ezeknek a játékoknak az értékét és beépítsék azokat a gyerekek mindennapi életébe.

Tanulási Coaching

 

módszertan

Kihívásokkal küzd a gyerek a tanulás terén? Nem túl jók a jegyei? Szorong a suli miatt? Nem szeret bejárni? Nehéz a lecke írás mert valami mindig elvonja a gyerek figyelmét? Akkor a tanulási coaching a megoldás a számotokra!

 

Kulcsár - féle komplex mozgásfejlesztés

 

komplex mozgásfejlesztés

Nem csak személyesen de akár már ONLINE IS ELÉRHETŐ!