Mi különbség a tanulási zavar és a nehézség között?

Szerző:

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke a lehető legjobban teljesítene az iskolában. Ez azonban sajnos nem mindig alakul így. Az pedig, hogy a gyerek tanulmányi eredményei nem tökéletesek, nem mindig annak köszönhető, hogy a gyerek lusta, trehány vagy nem érdekli az iskola. Nagyon sokszor előfordul, hogy a gyerek igen is nagyon igyekszik, mindent belead, de egyszerűen csapnivalóak az eredményei. Mert például tanulási nehézsége vagy tanulási zavara vagy akadályozottsága van.

A gyógypedagógiai szakirodalom három különböző fogalmat – és ezzel három különböző súlyossági fokot – különböztet meg:
– tanulási nehézség
– tanulási zavar
– tanulási akadályozottság

Nem mindegy, hogy a három fogalom közül, melyikkel is kell megbirkóznia szülőnek és gyereknek. Mi a különbség közöttük, hogyan ismerjük fel őket vagy milyen jeleknél kezdjünk el gyanakodni és szakember segítségét kérni?

Tanulási nehézség fogalma

” Időlegesen nehezített a kultúrtechnikák megtanulása, problémák jelentkeznek az egyéni és/vagy társas magatartásban, a gyermek átmenetileg lemarad vagy visszaesik a tanulásban,pl. a sok hiányzása miatt. ” ( Forrás itt )

A tanulási nehézség a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) kategóriájába tartozik.

tanulási zavar

A tanulási nehézség gyógypedagógiai fogalom

A tanulási nehézség – szemben a tanulási akadályozottsággal vagy a tanulási zavarokkal – általában csak bizonyos iskolai helyzeteket érint és csak átmeneti jelleggel. Tulajdonképpen a legenyhébb tanulási problémának tekinthető. Az iskolai követelményekhez és a kortársakhoz képest lassabb haladás a jellemző rá. Alapkészségek terén hiányosságaik vannak. Szükséges a fejlesztés, a szülők és a pedagógusok együttes segítsége. A gyerek ugyanis nem tud a társaival azonos értékű eredményeket elérni.

Tanulási zavar fogalma

„Tanulási zavarnak tekintjük azt az – intelligenciaszint alapján elvárhatónál lényegesen – alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív tünetegyüttessel. Ezek a részképességzavarok alapvetően nehezítik az iskolai tanulás során az olvasás, az írás és/vagy a matematika elsajátítását. A teljesítménykudarcok gyakran másodlagos neurotizációhoz vezetnek. A tanulási zavar a legkoraibb időszakban alakul ki és tünetei felnőttkorban is fellehetők. Kognitív és tanulási terápiával jól befolyásolható..” ( SARKADY Kamilla – ZSOLDOS Márta. (1992/93) Koncepcionális kérdések a tanulási zavar körül. )

” A tanulás egy-egy részterületein (főleg  olvasás, írás, helyesírás, számolás) megnyilvánuló alacsonyabb tanulás teljesítmény, melynek hátterében valamely képességterület működésének tartós és súlyos problémája áll. ” ( Forrás itt )

A tanulási zavar nem egyenlő azzal, hogy a gyerek buta vagy bármi probléma lenne az értelmi képességeivel. Sőt, az esetek igen nagy százalékában épp ellenkezőleg, igen kimagasló intelligenciájú gyermekek is lehetnek tanulási zavarosak. Ők az információkat másképp dolgozzák fel, mint társaik. A tanulási zavarban szenvedő gyermekek lassabban érnek, lassabban haladnak, mint a velük egykorú társaik.

„A tanulási zavar igen összetett probléma együttest takar. Fogalmát kizárólagosan azon ép értelmű, ép érzékszervű gyermekek esetében használjuk, akik az iskolai teljesítéshez szükséges egy vagy több képesség hibás működése miatt nem tudnak megfelelni a minimumelvárásoknak. Okai lehetnek genetikai és környezeti eredetűek egyaránt.” ( PINCZÉSNÉ dr. PALÁSTHY Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok.)

tanulási nehézség

Elsősorban az olvasási, írási, számolási képességek zavara

Akkor beszélünk tanulási zavarról, ha ép intelligencia mellett a gyermek az iskolában nem tud megtanulni olvasni, írni, számolni vagy az intelligenciájához képest jóval alulteljesít. Ide sorolható a diszlexia, diszgráfia és a diszkalkulia is.

Tanulási akadályozottság fogalma

Ez a tanulási problémák legsúlyosabb formája. Ebben az esetben a problémák a tanulás minden területén, átfogóan jelentkeznek és nem csak egy-egy területen vagy csak egy-egy iskolai helyzetben. Jellemző rá a lassú beszédfejlődés illetve a komoly magatartás, viselkedés és figyelem problémák is. Ekkor már szükséges a komoly és átfogó gyógypedagógiai fejlesztés is, sőt, egyes esetekben a speciális iskolákban történő oktatás is, de némely esetekben integrált oktatásra is van lehetőség ( egyéni tanterv szerint, ha megoldható ).

A tanulási nehézség okai

Okozhatja egy terhesség során bekövetkezett sérülés, például az anya várandósság alatti dohányzása vagy alkohol fogyasztása, egyes gyógyszerek szedése vagy akár a terhességi toxikózis is. A tanulási nehézség kialakulásának oka lehet a szüléskor bekövetkező sérülés is, mint például ha a baba nyaka köré tekeredik a köldökzsinór, vagy a szülést gyorsító készítmények, fogó alkalmazása, túlhordott terhesség vagy koraszülés is.

De okozhatja hátrányos családi háttér, az inger szegény környezet, családi problémák vagy gyakori iskola váltás is. Az idegrendszeri éretlenség is szerepel a kockázati tényezők sorában. Ez utóbbi a legtöbb esetben a mozgás fejletlenségével is jár, rendszerint például a nagymozgások összerendezetlenek, a finommotorika fejletlen.

De hátrányt okozhatnak a különböző digitális eszközök túlzott használata is. Ettől nem csak ideges, feszült lesz a gyerek, de bizony az is előfordulhat, hogy iskolás korban tanulási nehézséget okozhatnak. Túl sok inger érheti a gyereket, amit a még fejletlen idegrendszer nem képes feldolgozni. Nem engedi fejlődni a fantáziát, a képi gondolkodás fejlődését, mert a gyerek gyakorlatilag mindent készen kap a digitális eszközökön keresztül. Ezzel szemben például a meseolvasáskor a gyerek a hallott szöveg alapján a saját fantáziáját, gondolati eszköztárát kell, hogy használja.

Persze az is nyilvánvaló, hogy a 21. században nem lehet teljesen eltiltani a gyerekeket ezektől az eszközöktől, nem csinálhatunk belőlük digitális analfabétát, mert korunk fejlődéséhez hozzátartozik a digitális készségek megfelelő használata is. De nem mindegy, hogy mikor találkozik ezzel a gyerek és legfőképpen az nem mindegy, hogy mennyi időt tölt el velük.

Tanulási zavar típusai

Részképesség zavar

Akkor beszélünk részképesség zavarról, amikor a komplex képességek, mint az írás, az olvasás vagy a számolás kivitelezését lehetővé tevő motoros ( úgy mint, nagymozgás, finommozgás, egyensúly, koordináció, izomtónus zavarok ) és/vagy kognitív funkciókban ( úgy mint, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd ) keletkezik probléma. Mivel az írás, olvasás, számolás megtanulásához több egyszerűbb képesség összehangolt működése szükséges, de ha ezek közül akár csak egy is vagy több sérül vagy esetleg hiányos, akkor részképesség zavarról beszélünk.

A részképesség zavar sem függ össze az intelligenciával! Bármilyen képességű gyereket érinthet.

tanulási zavarok fajtái

A  részképesség zavar nem függ össze az intelligenciával

Komplex tanulási zavarok

Ezek már olyan olyan speciális tanulási nehézségek, amelyek az olvasás, írás, számolás elsajátítása során jelentkeznek, melynek hátterében valamely képességterület működésének tartós és súlyos problémája áll.

Diszlexia – Az olvasás zavara
Diszgráfia – Az írás zavara
Diszortográfia – A helyesírás zavara
Diszkalkulia – A számolás zavara
Figyelemhiányos hiperaktivitás

Tanulási zavarok korai felismerése

Bizonyos tünetek már csecsemőkorban is figyelmeztetőek lehetnek, ilyenek például az, hogy a gyermek fejlődése nem egyenletes, erősen késik vagy hibás a beszédfejlődés és a mozgásfejlődés sem egyenletesen következik be, esetleg egy-egy mozgásfejlődési szakasz kimarad.

Óvodáskorban már több figyelmeztető tünetre is fel lehet figyelni, mint például ha a gyermeknek a nagymozgások és a finommozgások terén problémái vannak, ha mozgáskoordinációs zavara vannak, vagy épp az is jelezhet problémát, ha nehezen tanul meg verseket, dalokat vagy nem érdekli a mese a gyereket. Tünet még, ha nehezen fejezi ki magát szóban, nehezen tájékozódik síkban és térben, keveri a jobb és bal oldalt, gyenge a formafelismerése, több tagból álló utasítást nem tud követni vagy társas kapcsolatai zavart vagy feszültségekkel teli.

A tanulási zavarok megelőzése

A legtöbb, amit a szülők tehetnek már egészen kicsi korukban a gyermekekért, ha a gyermek észlelési és mozgási, úgynevezett szenzomotoros képességeinek fejlődését elősegíti. Erre lehetőség van a különféle társasjátékok vagy fejlesztő játékok otthoni használata során is. A fejlesztő foglalkozások minden gyermek számára – ha nincs tanulási zavara, nehézsége, akkor is – hatalmas fejlődési lehetőséget biztosít. Ezek a játékok egyáltalán nem megterhelőek sem a szülők, sem pedig a gyerekek számára, hiszen egyszerűen be lehet őket építeni a mindennapokba. Van még egy nagyon fontos megelőzési mód, ez pedig a hangos felolvasás. Mondókák, versikék, mesék hangos felolvasásával a gyermekek számára hihetetlen módon szükség van és nagyon fontos is. A szövegek ritmusa, tartalma segíti a gyerek nyelvi készségeinek fejlődését. A gyermeknek nem csak a szókincse gyarapszik, de az irodalmi nyelvet, az olvasott szöveg fordulatait is elsajátítja. A felolvasások másik nagy fejlesztő hatása, hogy a gyermeknek sorban kell követnie az eseményeket mindenféle vizuális ingerek nélkül, pusztán csak a saját képzetet használva a történet feldolgozása és értelmezése során. Ezzel a sorbarendezéssel, és saját képzelet használatával az olvasáshoz szükséges alapvető képességei fejlődnek.

korai fejlesztése

A hangos felolvasás nagyon sokat segít

A tanulási zavarok fejlesztése

A legfontosabb, hogy tanulási zavarok esetén mindenképpen vegyük igénybe szakember segítségét. Nagyon fontos, hogy a gyerek a problémájának megfelelő fejlesztéshez jusson. Sok esetben erre van lehetőség az oktatási intézményen belül is, de sokszor egyéb, más fejlesztésekre is szükség lehet, akár kiegészítésképpen is. Ezek lehetnek például:

  • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás
  • Sindelar – féle komplex fejlesztő eljárás – részképesség fejlesztés
  • NILD Tanulás Terápia
  • DISZT – Dinamikus Szenzoros integrációs Terápia
  • Ayres féle szenzoros integrációs terápia
  • Alapozó terápia
  • Kulcsár – féle mozgásterápia
  • logopédia
  • vagy egyéb mozgásfejlesztés is

Az otthoni fejlesztés leghatékonyabb módja pedig az életkornak legmegfelelőbb tevékenység, a játék felhasználása, amely ha lehet, legyen fejlesztő társasjáték például. Ma már számos féle megtalálható..

AJÁNDÉK, NYOMTATHATÓ FEJLESZTŐ JÁTÉK!

 

ceruzás k-g

Segítség a „k-g” hangok megkülönböztetéséhez

 

Bingó - ingyenes társasjáték

 

ingyenes játék

Kérd a Bingó ingyenesen letölthető társasjátékot, amely szórakoztató és hatékony módja diszlexiás gyermeked fejlesztésének!

 

Diszlexia - Az olvasás zavara

 

olvasás fejlesztése

Tudj meg többet a diszlexiáról ebben a cikkben!

 

Diszgráfia - Az írás zavara

 

diszgráfia fejlesztése

Ebben a cikkben mindent megtudhatsz a diszgráfiáról!

 

Diszkalkulia - A számolás zavara

 

diszkalkulia kezelése

A számolási zavarraól, azaz a diszkalkuliáról írtam ebben a cikkben részletesen!

 

Kulcsár - féle komplex mozgásfejlesztés

 

komplex mozgásfejlesztés

Nem csak személyesen de akár már ONLINE IS ELÉRHETŐ!

 

NILD Tanulás Terápia

 

NILD Tanulás Terápia

Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

GOH - GMP Beszédészlelés vizsgálat és fejlesztés

 

Nehézségei esetén a gyermek iskolai teljesítménye kudarcossá válhat.