Játékos iskola előkészítő óvodásoknak

szerző

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, az Iskola előkészítő foglalkozások szakértője, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

Szülőként, ha nagycsoportos gyermeked van, igazán izgalmas időszaknak néztek elébe. Mert bizony a közelgő iskolakezdés nem csak a gyereknek, de a szülőknek is nyújt izgalmakat, kalandokat. Nem csak a tanszerek, íróasztal, iskolatáska és egyéb szükséges dolgok megvásárlására célzok itt, hanem arra, hogy ilyenkor a legtöbb szülőben felmerül a kérdés: vajon elég érett-e a gyermekem az iskolához? Meg fog-e tudni birkózni vele? Könnyen veszi majd az akadályokat? Hogyan tudnék én ebben segíteni neki? Nos, ezzel a cikkel, ebben szeretnék segíteni a szülőknek. Játékos iskola előkészítő óvodásoknak a könnyebb iskolakezdés érdekében.

Iskolaérettség fogalma

Mielőtt azonban belemerülnénk a játékos felkészítésbe, tisztázzuk, mit jelent az iskolaérettség fogalma. Iskolaérettség az, amikor egy gyermek képes sikeresen részt venni az iskolai oktatásban és megfelelően fejlődni az iskolai környezetben. Fizikailag és pszichésen alkalmas arra, hogy a játékos óvodai évek után elkezdje az általános iskolai tanulmányait. Az iskolaérettség megállapításának kritériumai több tényezőn alapulnak, amelyek általában a következő területekre összpontosítanak:

1. Szociális készségek: Az iskolaérettség egyik fontos eleme a gyermek szociális készségeinek fejlettsége. Ez magában foglalja a társas kapcsolatok kialakítását, konfliktuskezelést, együttműködést másokkal, valamint az önálló viselkedés és döntéshozatal képességét.

2. Érzelmi fejlődés: Fontos, hogy a gyermek képes legyen megfelelően kezelni az érzelmeit, stresszhelyzetekkel és változásokkal való megbirkózást. Az érzelmi stabilitás és az önszabályozás képességei segítik a sikeres alkalmazkodást az iskolai környezethez.

3. Kognitív képességek: Az iskolaérettségben kiemelt szerepet játszanak a kognitív képességek, mint például a nyelvi fejlettség, a megfigyelő- és koncentrációs képességek, valamint a memória és problémamegoldó készségek.

iskola előkészítő óvodásoknak
Az iskola előkészítő óvodásoknak megkönnyíti az iskolakezdést számukra

4. Motorikus készségek: A megfelelő motorikus készségek, például az írás, rajzolás, kézügyesség és testi mozgás képességei is fontosak az iskolaérettség szempontjából.

5. Készségek és ismeretek: Egy gyermeknek bizonyos alapvető készségekkel és ismeretekkel kell rendelkeznie az iskolai sikeres tanuláshoz. Ezek közé tartozik az alapszintű matematikai és nyelvi ismeretek, a számok ismerete egytől tízig, helyesen használja a több-kevesebb, nagyobb-kisebb fogalmát, ismeri a testrészeit, helyesen használja az irányokat, érti és helyesen használja az idő fogalmait, mint például évszakok, a hét napjai és a különböző napszakok.

6. Fizikailag is alkalmas: Legalább 110 cm magas és 18 kg súlyú. A jobb vagy balkezesség egyértelműen kialakult, fizikailag képes az iskolatáskát cipelni, egy helyben végig ülni egy tanóra hosszúságát.

Most pedig nézzük meg, hogyan tudjuk ezeket a kritériumokat fejleszteni gyermekünknél az iskola megkezdése előtt.

Iskola előkészítő foglalkozás

Az iskola előkészítő foglalkozások olyan játékos készségfejlesztéssel segítenek a gyermeknek, melyre később az iskolai munka, tanulás épülhet. Íme, néhány terület, hogy mivel foglalkozom, hogyan segítek ezeken a foglalkozásokon a gyerekeknek:

  • A nagymozgások és a finommotorika fejlesztése elengedhetetlen, hiszen ezen képességek az alapjai a tanulásnak, például az írás megtanulásának és kivitelezésének.
  • A szókincsbővítés szintén nagyon fontos terület. A beszéd és a szókincs meghatározó az olvasás és a szövegértés képességének elsajátításához, illetve a feladatok megértéséhez is szükséges.
  • A hallási és vizuális differenciálásnak is fontos szerepük van az olvasás elsajátításában. A hasonló hangzású hangokat, szavakat a gyerekeknek hallás alapján kell tudni megkülönböztetni, míg a vizuális differenciálás során, pedig látás útján.
  • Memória, figyelem megfelelő fejlettsége szükséges az iskolai teljesítményhez, ezért különösen fontos a memória és figyelem tartósságának kialakítása is.
  • A téri tájékozódás az egyik legfontosabb képesség az olvasás, írás és számolás elsajátításához. Hol kezdünk olvasni? Honnan kezdődik a sor? Hogyan férjek el a vonalak között? Honnan hová kanyarodnak a betűk, számok? Mi az olvasás iránya? Stb.
  • Szerialitás, azaz, sorrendiség. Ez a készség is elengedhetetlenül fontos az olvasás, írás és számolás (később matematikai műveletek) szempontjából. Játékos feladatok segítségével fejlesztem ezt a képességet is.

A foglalkozások nem csak az óvodások készségeit fejleszti, hanem a magabiztosságát is, hogy a gyermek képes legyen az iskolakezdés akadályait könnyedén venni és képes legyen a hatékony tanulásra is. Még több információt ide kattintva olvashatsz erről.

Felkészülés otthon, játékosan

A Játszva olvass – Fejlesztő játék webáruházban számos játékot találhatsz az óvodás gyermeked iskolára való felkészítésére. Innen hozok most néhány ötletet.

Képességfelfedező kártya MATEMATIKA-LOGIKA

Tudtad, hogy az óvodáskori fejlesztés elmaradása után sokkal nehezebb megalapozni az 5 alapképességet? Gondoltad volna, hogy ez az 5 alapképesség felelős a jövőbeli kudarcaiért és sikereiért? Azért hogy az iskola megkezdésekor ne okozzon gondot a matematika tantárgy, fontos, hogy már az óvodás gyerekek ismerkedjenek a számok világával. Ehhez nyújt segítséget ez a képességfelfedező kártyacsomag.

Képességfelfedező kártya MOZGÁS-KOORDINÁCIÓ

A mozgás fontos szerepet tölt be az óvodás korú gyerekek fejlődésében. Ebben az időszakban a gyerekek a legtöbb információt mozgás útján szereznek a környezetükről. A mozgás az értelmi fejlődés alapja, melynek segítségével hatni lehet az idegrendszerre. A tanulási zavarok hátterében sokszor a nem megfelelő mozgásfejlődés áll. Emiatt fontos, hogy ebben az életkorban nagy hangsúlyt fektessünk a nagymozgás fejlesztésére. Ehhez nyújt nagy segítséget ez a kártyajáték. A gyerekek játszva mozognak és fejlődnek.

Játszva olvass! „s” 6 játék egy csomagban

A játékok a fokozatosság elve szerint haladnak a hangoktól, a szavakon át a szövegig. Nagy hangsúlyt fektetve a fonológiai tudatosság, a figyelem, a hallási differenciálás, az analízis-szintézis, artikulációs gyakorlatok, a szókincsbővítés és a szövegértés fejlesztésére.

Játékos feladatokon keresztül fejleszti a gyerekek artikulációs mozgását, mely nélkülözhetetlen a hangok helyes képzéséhez. Artikulációs terápia során, a differenciálás, fejlesztés, a rögzítés és az automatizálás folyamatában is használható. A szavakat tartalmazó játéktáblák esetén a szavak sorrendjét a „s” hang logopédiai terápiában használható rögzít sorának figyelembevételével határoztuk meg.

Az útmutató végén az „s” hanghoz tartozó vers is megtalálható. Ez segíti, hogy a hang automatizálódjon a gyermek beszédében.

Észedző-intelligencia fejlesztő csomag 6+6 éveseknek

Az Észedző kiválóan fejleszti a figyelmet, koncentrációt, szem-két koordinációt, szeriális képességet és a grafikus készségeket is. A játék különlegessége, hogy a füzet lapjai letörölhetőek, így a gyerekek bármennyiszer újra megoldhatják a feladatokat. A feladatvégzés közben a gyerekek képességei fejlődnek – mindezt szórakoztató, játékos formában, könnyedén… mert tanulni így a legjobb!

Mind az 5 alapképességet egyidőben fejlesztő játék ovisoknak, hogy boldog és ügyes iskolásokká váljanak.

Mini Ovi sorozat

Fejlesztéssel foglalkozó szakemberek által összeállított színes, több képességterületet együttesen fejlesztő feladatok tartalmazó csomag. A komplex fejlesztő csomagban egy Mini Ovi Alaptáblát és ötféle Játékos Oktató Feladatkártya-csomagot található. (1. Alaptábla, 2. játékos gondolkodás, 3. beszéd, 4. memória, 5, logikai gondolkodás, 6. számolás fejlesztésére használható feladatkártyák)

Ha szeretnéd, hogy ezzel a kiváló játékkal magalapozza gyermeked, azokat a képességeket, amelyek az iskolába lépéshez szükségesek, akkor válaszd ezt az Alaptáblát és a hozzátartozó Oktató Feladatkártyákat.

Érzelemi Bingó Társasjáték

Az „Érzelmi Bingó” egy olyan játék, amelynek célja az érzelmek felismerése és megértése. A játék fókuszában az arckifejezések, testbeszéd és érzelmi szituációk helyes értelmezése áll. A játékosok kérdezz-felelek formájában játszanak, ahol a válaszok az érzelmekre vonatkoznak. A játék segít a gyerekek önismeretének és empátiájának fejlesztésében. Az „Érzelmi Bingó” játék alkalmas családi, baráti, osztályközösségi vagy kis létszámú csoportokban való játékra, és segít a játékosoknak jobban megismerni egymást, és pozitív értelmezést adni a tapasztalataiknak.

Az érzelmek az emberek belső állapotát tükrözik, és segítenek megérteni, mi zajlik a külvilágban. Az érzelmek lehetővé teszik, hogy az emberek kifejezzék magukat és kommunikáljanak másokkal. Az alapvető érzelmek közé tartozik az öröm, a szomorúság, a harag, az undor, a félelem és a meglepettség.

Az érzelmi nevelés során a gyerekek megismerhetik és azonosíthatják az egyes érzelmeket, megtanulják felismerni és kifejezni azokat, valamint azonosítani a különféle érzelmi állapotokat kiváltó körülményeket és helyzeteket. Az érzelmekkel való foglalkozás a szülők és az oktatók felelőssége, és segít a gyermekeknek megérteni az érzelmek fontosságát és azok hatását az életre.

Az Érzelmi Bingó társasjáték remek eszköz az érzelmi nevelésre. A játék segítségével a gyerekek felismerhetik és megnevezhetik az egyes érzelmeket, valamint megtanulják, hogyan fejezhetik ki azokat különböző helyzetekben. A játék a kommunikációs és a társas készségeket is fejleszti, és segít a gyerekeknek megérteni, hogy az érzelmek fontosak, de hogyan lehet azokat kifejezni anélkül, hogy másokat megbántanának.

Az Érzelmi Bingó társasjáték segítségével a gyermekek könnyebben és hatékonyabban fejleszthetik az érzelmi intelligenciájukat!

A gyerekek nagyon fogékonyak, főleg, ha szórakoztató tevékenységen keresztül tanítjuk őket, ezért hatékony eszköz ez a szórakoztató társasjáték, amit akár otthon, akár közösségekben játszva fejleszthetjük a gyerekek társas- és érzelmi készségeit.

Kuvik matek doboz

A gyermekednek már könnyen megy a számolás mechanikusan tízig, de tudja valójában mi az a tíz? A matek dobozban található sok színes eszköz végtelen lehetőséget rejt, amivel a közös játék során észre sem veszed mennyi mindent megtanítasz a gyerkőcödnek. Pálcák, korongok, színes formák, minden egy dobozban megtalálható. A matematika tanulás a Kuvikkal egyszerűbb, mint gondolnád! A Matek doboz nem Meixner-módszertan szerint készült.

Katudi- beszédfejlesztő játék

Ez egy Djeco által készített kommunikációs és szövegértési készségeket fejlesztő játék, amiben a játékosoknak gyorsabban kell felismerniük a játékvezető által leírt képet, mint a többieknek. Továbbá a játék fejleszti a memóriát és a megfigyelő készséget is.

A játék célja, hogy a résztvevők a játékvezető által adott leírások alapján a lehető leggyorsabban azonosítsák a megfelelő képeket, ezzel a legtöbb kártyát gyűjtve megnyerjék a játékot. Minden kör elején a játékosok egyikét játékvezetőnek választják, aki ezután kiválaszt néhány kártyát és azokat képpel lefelé helyezi maga elé. A többi játékos egy-egy, a kártyákkal megegyező játéktáblát kap. A játékvezető felhúz egy kártyát, és anélkül, hogy a képet a többieknek megmutatná, részletesen leírja azt. A cél, hogy a játékosok a leírás alapján megtalálják a képet a saját táblájukon. A leggyorsabb és pontos választ adó játékos kapja meg a kártyát. Hibás válasz esetén a játékos kiesik az adott körből. A kör akkor ér véget, amikor a játékvezető összes kártyája elfogy, és a legtöbb kártyát birtokló játékos nyeri a játékot.

Maci játék - ingyenes társasjáték óvodásoknak

 

macis játék

Ingyenesen letölthető társasjáték a óvódás gyermeked fejlesztéséhez!

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

AStOP - Auditív- Stresszt Oldó program

 

Sokszor nem is sejtik a szülők, hogy a gyermek tünetei, panaszai mögött a stressz, az ingerek túltelítődése áll. Az AStOP – Auditív Stresszoldó program online elérhető az ország egész területéről!